Назад

Семинар за свободното движение на стоки в ЕС

Днес, 17 април 2013 г. в сградата на БТПП се проведе обучителен семинар за малки и средни предприятия на тема: „Свободно движение и техническа конкурентноспособност на промишлени продукти в Единния европейски пазар”. Форумът беше открит от главния секретар на БТПП Васил Тодоров, който посочи като основен приоритет в дейността на Палатата насърчаването и подпомагането на експортните възможности на българските предприятия.

Лекторът от Техническия университет - София проф. д-р т.н. Бранимир Сандалски представи пред участниците в семинара условията, изискванията, правилата и нормативните документи за:
 
  - Пазарните изисквания на Единния европейски пазар /ЕЕП/ за свободно движение на регулираните продукти.
 - Систематизация на продуктовите директиви и стандартите в регулираната хармонизирана  зона на  ЕЕП.
  - Фактори за техническата конкурентноспособност на продуктите.
  - Оценяване и получаване право на регулираните продукти за свободно движение в ЕЕП.

17.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад