Назад

Среща с ръководството на Оперативна програма "Конкурентоспособност" 

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров проведе среща със заместник-главните директори на дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ в МИЕТ - Грета Добрева и Даниела Малхасян. В рамките на срещата от страна на БТПП беше акцентирано върху необходимостта от стартиране на дискусията по разработването на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период 2014-2020. 
 
Обсъдиха се конкретни предложения и виждания на бизнеса по схемите за технологична модернизация, внедряване на иновативни продукти, внедряване на международни стандарти в компаниите, достъп до финансиране за малки и средни предприятия, трансфера на технологии. Въпросът за по-детайлно уреждане на мерки за подпомагане на експорта също беше повдигнат на срещата.
 

17.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад