Назад

Двойната система на професионално образование и обучение - реална мярка за борба с младежката безработица 

Състоя се конференция на тема: „Двойната система на професионално образование и обучение – реална мярка за борба с младежката безработица“. Въведение по темата направи Ивайло Калфин – член на Европейския парламент, както и експерти от Европейската комисия, Австрия и Швейцария, където системата е въведена на практика. Участие взе и зам.-председателят на БТПП Георги Стоев.
 
Целта на последвалата дискусия бе запознаване на представителите на държавната администрация, академичните среди, неправителствените организации и обществеността  с предимствата на Двойната система на образование, което да доведе до приемане на съответни законодателни решения и въвеждането на системата в България.
 
Над 40% от младите хора в България на възраст между 16 и 25 години не работят и не учат, а над 5,5 милиона млади хора в Европа са без работа.
 
Съвременният подход за  професионално образование (vocational education and training - VET) е комбинация от обучение в училище и практикуване във фирми и предприятия. Двойната система на обучение (dual system) е особено ефективна, тъй като учениците прекарват около 20% от времето в училище и 80% в истинска работна среда, практикувайки автентичен труд. Системата съществува и във вариант за възрастни.
 
Тази система  се счита за удачна при справяне с младежката безработица, като страните в ЕС, където се прилага, успяват да ограничат младежката безработица до най-ниските за ЕС нива –  4-8%.

04.03.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад