Назад

Договорено бе сътрудничество с Международната младежка камара в България

 
На среща в БТПП на председателя Цветан Симеонов с Магдалина Златева, национален председател и Николай Стоянов, представител на Международната младежка камара в България бяха обсъдени конкретни съвместни дейности между двете организации.

Следвайки добрия пример на Международната младежка камара младите предприемачи в нашата страна търсят подкрепата на БТПП за организиране на различни обучения, състезания, и бизнес събития.

Бе договорено младежката камара да се присъедини към БТПП.


Още в началото на следващата година да се осъществят някои общи инициативи, като обучение по предприемачество, конкурси и дори излъчване на най-успешни мениджъри и бизнесмени сред младите хора.

29.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад