Назад

Иновационнен лагер в Националната финансово-стопанска гимназия

 
Учениците Ренета Нацева (9 „г”), Илиян Петров (12 „б”), Калина Ценкова (12 „д”) и Филип Ганчев (12 „в”) ще представят НФСГ на Националния иновационен лагер през февруари 2012 г. Това стана ясно по време на училищния кръг на образователното състезание, което се проведе по формат на Джуниър Ачийвмънт България в рамките на Международната седмица по предприемачество. Иновационният лагер е съвместен проект на Джуниър Ачийвмънт България и Джуниър Ачийвмънт Янг Ентърпрайс Европа в партньорство с Европейската комисия.

В бизнес обучителната практика на Националната финансово-стопанска гимназия Иновационният лагер се утвърди като успешен модел за изява на креативността, евристичното мислене и творчеството на учениците. През миналата учебна година 20 ученици от общо 100 участваха в Иновационния лагер – гр. Свищов, а 4 и в Националния етап на състезанието.

По време на лагера се събраха  90 ученици от НФСГ и 10 ученици от СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Ракитово. Те разискваха конкретно бизнес предизвикателство и генерираха идеи, свързани с поставения казус, зададен от Майкрософт и  представен от доц. д-р  Славка Ненова от СУ „СВ. Климент Охридски”. Участниците работиха в  рамките на 4 часа, разполагайки единствено с достъп до компютри, Интернет и съветите на бизнес консултантите  доброволци - Елена Тошева и Мария Кафадарова. Членовете на отборите не се познаваха и трябваше бързо да се адаптират и да разпределят адекватно задачите помежду си, за да могат да работят заедно ефективно.


Основен елемент от философията на състезанието е предоставянето на познания за реалния свят на бизнеса и икономиката чрез влизането на представители на компаниите и институциите като доброволни бизнес консултанти в класната стая.
 
Жури в състав: председател – проф. д.ик.н. Кирил Тодоров – директор на Института по предприемачество в УНСС, Васил Чобанов – специалист „Връзки с обществеността и външни комуникации” в БТПП, Росица Велинова - директор „Дългосрочно животозастраховане” „Уника Живот” АД, ас. Даниела Цвяткова – катедра „Предприемачество” в УНСС и Вера Петканчин – Мениджър „Бизнес развитие” в ДАБ. Екипът, класиран на първо място представи идеята за електронен театър - онлайн услуга, която дава възможност на широк кръг от потребители да гледат интерактвини театрални постановки в интернет чрез своя персонален компютър.


Втората отличена идея бе свързана с разработването на термус чаша, работеща със слънчеви батерии, направена  от разграждащи се материали - разградима пластмаса и междинен слой от аерогел. Участниците в екипа са Нели Минкова – 9 „г” клас, Гергана Прагова – СОУ „Св. Кл. Охридски” - Ракитово, Златина Тенева – 10 „д” клас, Неделина Тагарева – 11 „а” клас, Елизабет Василева - 12 „в”.


Трето място с идеята за movie chat заеха Таня Тагарева – 9 „г” клас, Стефан Георгиев – 10 „а” клас, Сара Али Дабур – 11 „а” клас, Ивелина Маринова – 12 „д” клас и Ангел Цигов от СОУ „Св. Кл. Охридски” – Ракитово.
 
На победителите успех на Националното състезание!

24.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад