Назад

Цветан Симеонов пред БИФ: България е добро място за правене на бизнес

 
Председателят на Българската търговско-промишлена палата взе участие в Международния форум на Югоизточна Европа, който се провежда в София на 24 и 25 ноември. Той направи представяне в рамките на кръгла маса на тема „Успешни бизнес модели и инвестиционни проекти в турбулентна икономическа среда”. 


БТПП като бизнес организация с над 52 000 члена, представляваща повече от 100 браншови организации и 28 регионални палати се стреми да бъде индикатор за сигналите и проблемите на фирмите. Това каза Цветан Симеонов и сподели, че въпреки трудностите, икономиката в България функционира. За това говори годишната класация на българските фирми, изготвена за 13-та поредна година от Палатата, въз основа на повече от 5 хиляди счетоводни отчети. Участниците в тазгодишната класация формират 81,5% от БВП на страната. 

Цветан Симеонов представи и резултатите от изследване на БТПП на нагласите и очакванията на българските предприемачи за бизнес климата през следващата година. На въпрос каква ще бъде икономическата и бизнес среда в страната през 2012 г. фирмите дават по-скоро положителни отговори /57,2%/. Има лек спад в инвестиционните очаквания в сравнение с миналата година. Изследването дава сигнал за проблеми, които срещат фирмите при своята ежедневна работа - бавно административно обслужване, липса на квалифицирана работна сила, корупция, нелоялна конкуренция и др. Бизнесът в България изисква по-добра работа на държавната администрация, по-добри кадри, въвеждане на електронно правителство, отпадане на нуждата от подаване на информация, която вече е налична в институциите, делегиране на правомощия от държавата към НПО и браншови организации, ограничаване и премахване на корупцията, независима съдебна система и др. Освен това настоява за облекчаване на административните процедури при кандидатстване и управление на проекти по европейски програми.

БТПП ще представи детайлно резултатите от изследването в най-скоро време, като ще ги направи достояние и на съответните институции. Ще предложи и конкретни стъпки, градирани по важност, които трябва да се предприемат с времеви хоризонти.

Цветан Симеонов изказа мнение, че България е добро място за правене на бизнес - това твърдят и наши партньори от Търговско-промишлените палати на съседните страни, но има още какво да се подобри.

25.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад