Назад

БТПП: Каква е стойността на иновативните продукти в експортната листа на България?

Дали България изнася повече стоки с ниска добавена стойност или такива с по-висока стойност
 
На 21 ноември в БТПП се проведе кръгла маса на тема “Чрез иновации към устойчиво развитие“, съвместно с „Персонал консулт“- списание „Фондове, програми, проекти“. Обсъждането откриха заместник-председателят на БТПП г-н Георги Стоев и от г-н Йосиф Аврамов, член на УС на Българска търговско-промишлена палата и съпредседател на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП.


В дискусията се включиха представители на Патентното ведомство на Република България, Българска академия на науките, Технически университетит - София и представители на Федерацията на Научно-техническите съюзи (ФНТС), с които БТПП подписа договор за сътрудничество в средата на месец октомври. Въпреки поканата в дискусията не участва представител на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Участниците дискутираха основни проблеми за приноса на иновациите за конкурентоспособността на Република България по спазване на поетите ангажименти по Лисабонската стратегия, а също приходите за бизнеса и държавата, които могат да дойдат от страна на създадените иновации.

Бойка Спасова, експерт в Патентно ведомство на Република България направи  изявление за  връзката на Патентно ведомство с бизнеса Тя разгледа проблемите при развитието на заявените български и чуждестранни патенти и информира за полезните модели и търговските марки през последните последните години, като сравни мястото на българските патенти със случващото се в другите страни членки на ЕС. 
Министерство на образованието, младежта и науката беше представено от Албена Вуцова, директор на Дирекция “Научни изследвания”. Тя засегна ролята на държавата и мястото на бизнеса за стимулиране на създаването и внедряването на иновациите. Според г-жа Вуцова най-важните сфери за иновации, в които трябва да инвестира Фондът за иновации са храните, информационните технологии и енергийната ефективност.

Георги Стоев, заместник-председател на Палатата, припомни, че БТПП участва в международния проект ТРАНСКОСМЕ по 7-ма рамкова програма за създаване на връзка мужду институциите и малките и средни предприятия(МСП). Проектът се реализира съвместно с още 27 държави. Целта е създаването на база от данни на МСП и да се спомогне реализирането на проекти на местно равнище. 

В рамките на кръглата маса бяха обсъдени няколко предложения. Едното бе за формирането на комитет по иновации или обществено-консултативен комитет по иновации без функции на държавна агенция. Друго предложение в дискусията постъпи от модератора на дискусията Александър Трифонов, който е експерт по иновации. Предложението е за изследване от отдел Анализи към БТПП, което да обобщи каква добавена стойност имат иновативните продукти в експортните стоки, колко са иновативните продукти и каква стойност имат те в експортната листа на България. Подобно изследване ще хвърли повече светлина върху важния икономически въпрос дали България изнася повече стоки с ниска добавена стойност или такива с по-висока добавена стойност.

21.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад