Назад

Групата на работодателите, отговарящи за международните отношения, се срещна с комисар Кристалина Георгиева

 
Председателят на Групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет г-н Анри Малос, Заместник-председателят на БТПП г-н Георги Стоев, проведоха сутрешна работна среща с членове на Групата на работодателите отговарящи за международните отношения и г-жа Кристалина Георгиева, Европейски Комисар отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи. Целта на дискусията беше засилване на сътрудничеството между европейския бизнес и звената и програмите на ЕС за международното сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи.

Беше предложено да се обвърже инициативата за „Етика” на Групата на работодателите с инициативите на Европейския съюз в тази област, както и да се даде началото на проект за Комуникационна платформа между частния сектор и „Отдела за хуманитарна помощ” към Европейската Комисия.

Има много стъпки, които могат да се предприемат, така че бизнесът, иновациите и нововъведенията да отговарят по-добре на новите изисквания за хуманитарна помощ и незабавен отговор при възникването на по-сложни конфликти и внезапни кризи в ЕС и по света. Потенциалният принос на бизнеса може например да е насочен към подготвеността на населението за бедствия, включително в развитите индустриализирани страни, и по-доброто определяне и стандартизация на мерките за защита на населението.

Участниците в срещата обсъдиха и възможностите за допълнително популяризиране на европейските ценности, както и прозрачността на държавната и частна намеса от страна на ЕС в хуманитарната помощ и отговора при кризи, при спазването на консенсуса на Европейския съюз относно трите основни принципа: неутралитет, безпристрастност и независимост. Повишаването на прозрачността, комуникацията и информацията относно намесата на ЕС ще подобри имиджа и разбирането на подобни европейски инициативи. За разлика от САЩ, Европейският съюз съзнателно е избрал да разграничи хуманитарната помощ и действията си в тази насока от политиката.

В края на продуктивната дискусия, Комисар Георгиева покани Групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет да вземе участие в отбелязването на 20-та годишнина на „Отдела за хуманитарна помощ” към Европейската Комисия през 2012 година.

24.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад