Назад

Образованието остава признат елемент за възстановяване и растеж на Европа

"Еразъм за всички", или само за някои?"Палатите все още не вярват, че се придава достатъчно значение на професионалното образование и обучение. Европейските академични институти продължават да получават средства, но ние не виждаме равностойността им в средата за професионално образование и обучение. И къде са структурите, които изискват фирмите, за да се увеличи в цяла Европа мобилността на чираците? Такива структури биха могли да работят на национално ниво, но имаме нужда от тях и на европейско ниво. В противен случай, "Еразъм" ще си остане за някои, но не за всички ", каза Арналдо Аброзини, генерален секретар на Европалати, коментирайки предложената на 23 ноември от Европейската комисия нова програма "Еразъм за Всички“ за 2014-2020 г.

БТПП подкрепя становището на генералния секретар на Европалати, Арналдо Аброзини, по отношение на новите мерки за промени в образователната програма "Еразъм за Всички“ 2014-2020. Както Палатата многократно е изтъквала в свои изявления, инвестициите в образованието и обучението са най-добрата инвестиция, която можем да направим за бъдещето на Европа. На бизнеса е необходимо качествено професионално обучение и усилията на европейската администрация трябва да се насочат към подобряване именно на тези образователни услуги. Нецеленасоченото наливане на средства в различни академични институти е безсмислено без оценка за нуждите на бизнеса.

Палатата приветства опростяването на процедурите и обединяването на всички досегашни програми под един чадър, което ще облекчи както администрацията чрез участието само на една агенция от страна, така и кандидатстващите. БТПП приветства и  рационализацията на множеството предишни образователни инициативи, които новата програма "Еразъм за всички" ще осигури. Но от друга страна, остава заплахата от чисто формалната страна на подобно преструктуриране, което ще намали административната тежест, но остава без стратегия, фокусирана върху подготовката при входа в пазара на труда.

"Еразъм за всички" е само частица в големия и изключително сложен пъзел от предложения за нова финансова рамка на Комисията за бюджета на ЕС след 2014. Въпреки това, образованието остава признат елемент за възстановяване и растеж на Европа, което не можем и не бива да подценяваме.

Поради това БТПП счита, че становището на Европалати адекватно отразява стремежа на палатите-членки за реално модернизиране на системите за образование и обучение и стимулиране на иновациите, предприемачеството и пригодността за наемане на работа.

24.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад