Назад

Общо събрание на АВС

БТПП предава председателството на Кипърската ТПП
 
Българската търговско-промишлена палата отчете дейността на Асоциацията на Балканските палати /АВС/ на годишно общо събрание на организацията, проведено в София, в периода 22 – 24 ноември 2011 г.

Председателят на палатата Цветан Симеонов, като председател на АВС за 2011 г. представи свършеното през годината пред свои колеги от националните палати и съюзи на Гърция, Босна и Херцеговина, Македония, Кипър, Сърбия, Турция, Черна гора.

Бяха обсъдени редица въпроси, свързани с дейността на АВС, нейните членове и фирмите в съответните държави. Участниците в общото събрание се обединиха около няколко особено важни въпроси и приеха декларация, която ги обобщава и формира бъдещите приоритети на АВС. 

Председателите на търговски съюзи и палати в АВС се позоваха на основните принципи за създаване и функциониране на бизнес асоциации и търговски палати, изготвени от Федерацията на световните търговски палати към Международната търговска камара /ICC WCF/ и Центъра за международни частни предприятия /CIPE/. 

Те се запознаха с основните позиции в Европейската Дунавска стратегия и подкрепиха безрезервно Актът за малкия бизнес на ЕС /Small Business Act/, поддържан и от Европалати. 

Участниците в срещата на АВС присъстваха на дискусия по повод равенството на пазара на труда, проведена на 22 ноември от БТПП. Освен това участваха в международния форум на Югоизточна Европа на 24 ноември в София.

За председател на Асоциацията на Балканските палати през 2012 г. бе избран председателя на Кипърската ТПП – Фидиас Пилидес.

25.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад