Назад

Пета среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България

 

В БТПП се проведе поредната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в нашата страна. Председателят на БТПП Цветан Симеонов, заедно с представители на още 9 организации, ангажирани с подкрепа на бизнеса от България и съответна чужда страна (Албания, Турция, Румъния, Великобритания, Словения, САЩ, Япония, Бразилия, Саудитска Арабия и др.) обсъдиха различни теми.

Съветът по иновации към БТПП, създаден през май 2011 г., представи дейността си. Йосиф Аврамов, съпредседател на съвета, разясни, че организацията включва над 60 физически и юридически лица: предприемачи от едрия, малкия и средния бизнес, браншови организации и представители на научните среди – БАН и университети. Той обърна внимание на инициативата JEREMIE, която вече се налага като важен иновативен инструмент за финансов инженеринг. Представени бяха инвестиционните фондове NEVEQ, България мецанин капитал и AXXCESS capital.


Г-н Симеонов сподели със своите колеги очакваните промени в Кодекса на труда, касаещи представителността на работодателските организации в България. Той подчерта необходимостта от синхронизиране на българското законодателство с добрите международни и европейски практики в тази област. 


Представяне на мисията и целите на Българо-албанската търговско-индустриална камара направи председателят й Божидар Тодоров. Според него, за да могат българските бизнесмени да се ориентират по-успешно в Албания, камарата ги подпомага при установяване на първите контакти на този пазар. Организацията, създадена миналата година, се стреми да бъде партньора на българските фирми, като обхваща представители на реалния бизнес, разполагащи със съответните опит и познания за локалния пазар, бизнес услугите, подходите и специфичните характеристики на албанския бизнес.


По време на срещата бе договорено да продължи практиката за представяне на членовете - мисия, визия, цели, конкретна дейност и предстоящи събития.

По отношение на строгите изисквания за издаване на български визи за бизнесмени от трети страни председателят на БТПП обясни, че палатата прилага следния принцип: при желание за посещение на чужди бизнесмени у нас, без установени партньори, БТПП кани фирмите, след препоръка от съответната чужда или смесена палата.

Бе повдигнат въпросът за проблеми при транзитно преминаващи чужди граждани през нашата страна с шенгенски визи. Очевидно, опитът показва, че граничните служители нямат пълната информация за условията за транзит в рамките на 72 часа.

В заключение бе договорено през 2012 г. срещите на Клуба на смесените и чуждестранни палати да бъдат по-чести и в по-широк състав.

29.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад