Назад

Цветан Симеонов: Зелената и иновативна икономика означава модерни предприятия, висока заетост, сигурна енергия 
Международната конференция "Индустрия и иновации 2011" се провежда в четвъртък и петък в Кемпински хотел Зографски. Форумът за втора поредна година се организира от b2b Media с участието на представители от различни сектори - индустрия, финанси, телекомуникации, транспорт, енергетика, IT, неправителствени организации, медии и др.

В приветствието си към участниците председателят на БТПП Цветан Симеонов акцентира на актуалността на темата в контекста на Стратегията за бъдещо икономическо развитие, произтичаща от Лисабонския договор и свързаните с нея принципи на технологична иновация, природосъобразност, устойчиво развитие, модерно образование, чиста енергия и зелено бъдеще.
 
Той припомни, че БТПП работи за развитието на интелигентната и устойчива икономика от години.
Само за последните няколко месеца БТПП реализира значителен брой проекти в тази област. Един от проектите, към който са отправени големи очаквания, но все още не е заработил с пълния си капацитет, е създаването на Съвет по научни иновации към Българска търговско-промишлена палата.

„Съветът е съвместно дело на БТПП и научни центрове, в това число и Българска академия на науките. Като резултат можем да констатираме, че науката най-после смени своя подход към бизнеса“, заяви Симеонов и допълни „Да, наш приоритет е да попитаме фирмите от какви научни разработки имат нужда, докато преди се казваше „ние си правим научните разработки, качваме ги на сайта и който иска да купува, да заповяда“. Проблемът беше, че никой не ги купуваше. Дори от стартирането на Съвета по иновации да сме променили само подхода при реализиране на научните разработки, това ще бъде голямо постижение“.

Освен Съветът в БТПП работи Център за иновации и европейска интеграция, който от години подпомага за свързването на български фирми с партньори от други европейски страни. Ежедневно се консултират малки и средни предприятия, които нямат и не могат да си позволят ресурса сами да търсят информация и да намират партньори.

По програмата „Интелигентна енергия Европа“ в Палатата бяха реализирани два проекта. В рамките на проекта REE_TROFIT, който е по е изпълнение на Европейска директива за енергийна ефективност на сградите, бяха обучени повече от 450 строители. По друг проект от същата програма - CHANGE, който вече приключи, бяха обучени 61 експерти от регионалните структури на БТПП. Това прави повече от двама души във всяка областна търговска палата. Обучените експерти са на разположение да помагат по всички въпроси, свързани с интелигентната енергия. Това се нарича устойчиво развитие на нашите усилия, отбеляза председателят на БТПП.

По 7-ма рамкова програма се реализират изследователските проекти PROCEED и WASTEKIT – създаване на европейска мрежа за управление на отпадъците. Партньори на Палатата са Амстердам, Йоркшир, областта Емилия Романя в Италия.

Цветан Симеонов отчете постижениета на БТПП при внедряването на международните стандарти за обмен на информация в търговията GS1. „Всичко, което касае движението на един продукт, проследимостта на стоките е със заявка да ползва достиженията на тези стандарти“, каза той. Председателят напомни, че предлаганите от БТПП услуги по GS1 са безплатни, с цел насърчаване на фирмите. Палатата очаква фирмите да търсят тези услуги, да се интересуват от новостите, които могат да внедрят в своето производство на всички негови етапи, включително при пласмента на стоките.

За малките и средни предприятия, съвместно с израелски партнори, БТПП подготви платформа за електронна търговия ECOMGRID . Тя ще бъде на три стъпала, за да даде шанс за независимост на малките фирми от големите вериги магазини, предоставяйки им и друга алтернатива. Електронната търговия дава нови възможности на фирмите да пласират своите стоки. Конкуренцията се увеличава, което е добре за бизнеса, каза Симеонов. Той припомни, че до края на годината платформата е безплатна и всички желаещи да се включат фирми могат да добавят своите продукти в нея.

БТПП за втора година е партньор на организаторите от b2b Media


Презентациите от конференцията можете да намерите на http://events.b2bmagazine.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=9&lang=bg 

18.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад