Назад

Търговско-промишлена палата – Враца – 2 десетилетия в услуга на местния бизнес

 
20 години от създаването си отбеляза Търговско-промишлената палата във Враца. Палатата понастоящем работи по над 10 проекта, като за целия период изпълнените проекти са над 100. Ежегодно палата е оказвала помощ и съдействие на средно 850 фирми от региона.  

ТПП Враца е регистрирана на 19.11.1991 г. и сред нейните учредители са Иво Владимиров - първият председател до 1996 г., и настоящият изпълнителен директор Илиана Филипова. Освен с бизнеса, палатата работи активно и в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други неправителствени организации, както и с неправителствени организации и търговски палати в чужбина. 

Сред най-значимите събития за този 20-годишен период, са:

- 1999 г. - открит е Евроинфоцентъра към палатата, обслужващ бизнеса в региона.
- 2000 г. - създаден е Център за женско предприемачество, подпомогнал 20 жени да развият своята бизнес-мечта и да получат финансиране за нея. В момента на пазара са 16 от тях. 
- 2002 г. - ТПП Враца става част от мрежата Центрове за професионално обучение.
- 2008 г.  - отваря врати център "Европа директно", консултиращ граждани и институции по европейски въпроси.

За изключителния принос за изграждане на системата от палати в България и за оказваната подкрепа за развитие на бизнеса през тези 20 години ТПП Враца получи почетен диплом от председателя на ВТИК Иван Табаков и плакет и грамота от председателя на БТПП Цветан Симеонов. Главният секретар на ТПП-Добрич връчи бронзова статуетка "Хермес".

Палатата получи и Специалната грамота на министъра на финансите за проекта си "Сътрудничество и подобряване на административния капацитет на регионалните власти", изпълняван съвместно с Областна администрация Враца. Проектът е един от трите най-добри в България по ОПАК за целия програмен период.

Според председателя на БТПП Цветан Симеонов Врачанската палата по своите постижения изпреварва възможностите и нивото на бизнеса в региона, в който работи, и заслуга затова има целият експертен екип. 

21.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад