Назад

20 години Търговско-промишлена палата – Враца

 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов и изпълнителният директор на Търговско-промишлена палата Враца Илиана Филипова проведоха среща с кмета на Община Враца инж. Николай Иванов и главния секретар на Общината Иван Жеков. 
Симеонов представи услугите, които БТПП предоставя на бизнеса, и непрекъснатия стремеж за тяхното усъвършенстване и адаптиране към динамично променящата се икономическа среда.
 
Във връзка с 20-годишнината от учредяването на Търговско-промишлена палата – Враца кметът високо оцени експертния потенциал и активната й роля за подкрепа и развитие на местния бизнес.

18.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад