Назад

Семинар на БТПП представи резултатите от иновативен проект в сферата на роботиката

На 9 май БТПП бе домакин на хибриден семинар „Мобилни коботи от следващо поколение за интелигентна индустрия“. В събитието взеха участие над 70 души – представители на български и чуждестранни МСП, висши училища, научно-изследователски институти, цифрови иновационни хъбове и др. заинтересовани страни в сферата на роботиката.

Събитието се проведе в рамките на проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction), в който БТПП участва като партньор и координатор на информационните дейности. Проектът, който се изпълнява по Програма „Хоризонт 2020“, с участието на 19 партньорски организации от 11 страни, е насочен към внедряването на мобилни колаборативни роботи (т.нар. „коботи“) в производството и строителството.

Събитието беше официално открито от Председателя на БТПП, г-н Цветан Симеонов. В своето слово, той подчерта нарастващата нужда от въвеждането на иновации, като напр. автоматизирани производствени линии, роботизирани системи и изкуствен интелект, с които да се компенсира недостига на квалифицирана работна ръка и да се повиши конкурентоспособността на фирмите. Чрез тези иновации бизнесът има възможност бързо и качествено да реши проблема с липсата на работна ръка, като в същото време запази най-квалифицираните си кадри. Това позволява на фирмите да постигнат устойчивост и да се справят в условията на конкуренция и да преодолеят кризите, породени от пандемии, конфликти и др.

Г-жа Мария Еугения Белтран, координатор на проекта от Политехническия университет на Мадрид, представи основните резултати, с фокус върху приложението на разработения кобот в 5 пилотни сектора - автомобилостроене, строителство, електроника, производство на полиуретанови продукти и занаятчийство. В своята презентация, г-жа Белтран също така акцентира върху реализираните в рамките на проекта грантови схеми с каскадно финансиране на иновативни МСП за разработване на допълнителни приложения на кобота в различни сектори на индустрията.

В семинара взе участие и г-н Мауро Зитта от италианската компания OSAI, партньор по проекта, която е специализирана в автоматизирането на производствени процеси. Г-н Зитта представи резултатите от проведеното пилотно внедряване на кобота в дейността на фирмата, което носи следните ползи: подобряване на производителността и конкурентоспособността; по-високо качество на продукцията; намаляване на риска от човешки грешки; спестяване на време, труд и ресурси; намаляване на консумираната енергия, генерираните отпадъци и въглеродния отпечатък.

Г-н Симеон Цветанов, управител на българската фирма High Performance Creators (HPC), която в рамките на проекта спечели финансиране за разработването на иновативно приложение на кобота представи своята „добра практика“ в сферата на строителните дейности. Разработеният софтуер спомага за решаване на технически предизвикателства, свързани с разпознаването на изображения и управлението на кобота чрез ROS (операционна система за роботи).

В последвалата дискусия участниците имаха възможност да научат повече за стойността на персонализиран кобот, срока на експлоатация и гаранцията на разработената технология.

Пълен видеозапис от събитието, както и представените презентации и видеоклипове можете да намерите тук. Повече за проекта можете да научите на официалния му уебсайт - https://vojext.eu/

 


10.05.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад