Назад

БТПП организира българо-марокански бизнес форум

Регистрация до 14 май!


 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската търговско-промишлена палата организира българо-марокански бизнес форум, който ще се проведе на 15 май 2024 г. /сряда/ от 10,00 ч. в сградата на БТПП /ул. „Искър“ 9/, зала А, ет. 1. Събитието се подготвя със съдействието на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Мароко и Палатата за търговия, промишленост и услуги на Регион Рабат – Сале – Кенитра.

По информация от Министерството на икономиката и индустрията икономическото сътрудничество между България и Мароко датира от 1957 г., когато е подписана първата Търговска спогодба. Страните от ЕС са основен външноикономически партньор на североафриканската страна. Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕС и Мароко влезе в сила през 2000 г. и създаде зона за свободна търговия между ЕС и Мароко.

ЕС е най-големият търговски партньор на Мароко, с дял от 49% от търговията със стоки през 2022 г. Мароко е 21-вият най-голям търговски партньор на ЕС, представляващ 1% от общата търговия на ЕС през 2022 г. Общата търговия със стоки между ЕС и мароко през 2022 г. възлиза на 53,3 млрд. евро. Във вноса преобладават транспорто оборудване, машини и уреди и текстил. Износът на ЕС за Мароко включва Машини и уреди, минерални продукти и транспортно оборудване. През 2023 година търговско-икономическите отношения между България и Мароко бележат ръст в развитието си. Двустранният стокообмен нараства с 65%. Търговското салдо е положително за България.

Делегацията от Палатата за търговия промишленост и услуги на Регион Рабат – Сале – Кенитра включва компании с интереси в следните области: хранително-вкусова промишленост, търговия, внос-износ, селскостопанска техника и машини, недвижими имоти, автомобилна промишленост, информационни и комуникационни технологии, инфраструктура и строителство, занаяти и др.

Желаещите да участват в бизнес форума и срещите с марокански компании, могат да заявят предварително своето участие на следния линк, в срок до 14 май 2024г. Участието е безплатно. Работен език: английски.

При наличието на допълнителни въпроси, може да се свързвате с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на тел.: 02 8117 489, 02 8117 421 или e-mail: interdpt@bcci.bg.

Приложение: Проекто-програма на форума

Приложение: Списък с представителите на мароканската делегация    

 


09.05.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад