Назад

БТПП ви кани на хибриден семинар на тема “Мобилни коботи от следващо поколение за интелигентна индустрия”

Ще бъдат представени резултатите от проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction)
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) има удоволствието да Ви покани за участие в хибриден семинар за представяне на резултатите по проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction), който ще се проведе на 9 май 2024 г. от 10:00 ч.

Проект VOJEXT, който се изпълнява по Програма „Хоризонт 2020“, с участието на 19 партньорски организации от 11 страни, е насочен към внедряването на мобилни колаборативни роботи (т.нар. „коботи“) в производството и строителството.

Основната цел на информационния семинар е да представи пред българските МСП, висши училища, научно-изследователски организации, цифрови иновационни центрове и други заинтересовани страни приложението на разработения кобот в 5 пилотни сектора - автомобилостроене, строителство, електроника, производство на полиуретанови продукти и занаятчийство.

Координаторът на проекта от Политехническия университет на Мадрид и един от водещите технологични партньори ще представят основните цели и постигнатите резултати, както и ползите за МСП от внедряването на кобота в различните сектори на индустрията.

Ще бъде представен и опитът на българска фирма, която в рамките на проекта спечели финансиране за реализиране на своята проектна идея, свързана с разработване на иновативно приложение на кобота в сферата на строителните дейности.

Участието в семинара е безплатно, като за участниците ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български език. Тук можете да намерите предварителна програма на събитието, което ще се проведе в хибриден формат – на място в зала „А“ на БТПП (ул. Искър 9, гр. София) и онлайн.

Желаещите да участват следва да попълнят приложения регистрационен формуляр най-късно до 7 май и да го изпратят на ел. поща: projects3@bcci.bg, като посочaт предпочитанието си за присъствено или дистанционно участие. Заявилите да участват дистанционно, ще получат допълнително линк и код за достъп до платформата Zoom, чрез която ще бъде проведен семинара.

Допълнителна информация за събитието, можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 553.

 

 


09.04.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад