Назад

Покана за участие в конференция по проект IntegrAGEНа 16 април 2024 от 11:00ч ще се проведе конференция за стартиране изпълнението на проект IntegrAGE, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ „Дунавски регион“ 2021-2027г.

Събитието ще се проведе в хибриден формат и желаещите могат да се включат он-лайн, като се изисква да се регистрират на следния линк (Meeting Registration - Zoom)

Проект IntegrAge има за цел да подпомогне интегрирането на възрастни хора над 55 години на пазара на труда, да повиши техните дигитални умения и да им помогне да се адаптират към предизвикателствата на дистанционния начин на работа.

По време на конференцията ще бъдат представени целите и дейностите по проекта, добри практики и стратегии за задържане на по-възрастни служители на пазара на труда, разработен бизнес модел за работодатели за активно и здравословно остаряване на работното място (програма на конференцията линк).

Темата за застаряващото население е изключителна актуална както за България, така и на ниво ЕС. По данни на НСИ в края на 2022 г. в страната лицата на 65 и повече навършени години са 1 515 383, или 23.5% от населението на страната. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта. Това обуславя и необходимостта от реализиране на мерки в посока подкрепа на активния живот на възрастните хора като част от държавната демографска политика и част от цялостната политика за устойчиво културно, икономическо и социално развитие на страната.

 


11.04.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад