Назад

Международен симпозиум „Междууниверситетски мрежи и технологии за кръгова икономика и зелен преход“

Събитието се организира по идея на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР)


На 20 май 2024 г. в гр. Пловдив в Университет по хранителни технологии, бул. Марица 26, ще се проведе Международен симпозиум „Междууниверситетски мрежи и технологии за кръгова икономика и зелен преход“.

Симпозиумът се организира от широко партньорство между университети, бизнес и нестопански организации по идея на Българска търговско-промишлена палата и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив.

Програмата включва два основни панела: Идеи и технологии за формиране и развитие на „Глобална рециклираща индустрия” и Добри национални и световни практики за формиране и прилагане на технологии за кръгова икономика и зелен преход чрез изграждане на междууниверситетски мрежи.

Специално участие ще вземат представители на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ с представяне на добри практики по проектите ИНВЕСТ и Invest for excellence in regional sustainability – INVEST4EXCELLENCE.

Симпозиумът ще бъде място за срещи и дискусии на учени и специалисти от различни научни и индустриални направления за обсъждане на възможности за създаване на „глобална рециклираща индустрия” и на мрежи и съвети за събиране и обмен на качествена информация и технологии за кръгова икономика и зелен преход.

Съорганизатори на събитието:

  • Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА),
  • Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР),
  • Университет по хранителни технологии (УХТ),
  • Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ),
  • Аграрен университет – Пловдив,
  • Химикотехнологичен и металургичен университет - София (ХТМУ),
  • КЦМ – Пловдив и др.

Медиен партньор:

  • Българска телеграфна агенция (БТА).

 


09.04.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад