Назад

Разрешаване на спорове чрез арбитраж – идентифициране на добрите практики и премахване на регулаторните пречки

Проучване на Световната банка в рамките на проект „Градове, готови за бизнес“
Практиките за разрешаване на спорове (в частност арбитражно производство) бяха във фокуса на консултативна среща на ръководството на Арбитражния съд при БТПП с представители на Световната банка.

Срещата беше организирана по инициатива на експерти на Световната банка във връзка с проучването по проект „Градове, готови за бизнес в Европейския съюз“. Проектът, който се реализира в 6 държави от ЕС, сред които и България, има за цел да идентифицира регулаторните пречки, да разпространи добрите регулаторни практики с цел подобряване на бизнес средата, както и сближаване на по-добрите от тях в областите на разрешаването на съдебните и арбитражни спорове.

Целта на срещата с ръководството на АС при БТПП бе да се почерпи от богатия опит на арбитражната институция, като най-голямата и най-авторитетната в България, като се осъществи обратна връзка относно настоящите практики и процедури, регулиращи разрешаването на арбитражните спорове в България.

Благовест Пунев, председател, и Ангел Калайджиев, заместник-председател, представиха дейността на Арбитражният съд при БТПП, като акцентираха върху основните предимства на арбитражното производство. Бяха засегнати следните теми: вътрешна структура на арбитражната институция; правна рамка на арбитража; дигитализация на АС при БТПП; ефективност на арбитражното производство по отношение на продължителността и разноските му.  Дискутиран беше и въпросът относно настоящите практики за разрешаване на арбитражни спорове и тяхното въздействие върху частния бизнес.  

В края на срещата експертите на Световната банка отправиха благодарност към ръководството на АС при БТПП за оказаната помощ в проучването, свързано с алтернативното разрешаване на спорове в България,  и отбелязаха приноса и важността на получените отговори за реализиране на проекта „Градове, готови за бизнес в Европейския съюз“.

 


13.12.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад