Назад

Владимир Томов е преизбран за председател на Съвета по инвестиции при БТПП

Финтех компанията Ebury е новият член на Съвета


 

В БТПП се проведе годишно общо събрание на Съвета по инвестиции при Българската търговско-промишлена палата.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов поздрави участниците и изрази удовлетворение, че съветът расте и се развива. Той благодари на всички членове, които участват в регулярните срещи, събития и представяния на различни финансови инструменти. Симеонов изрази готовността на БТПП да съдейства на банките, фондовете, инвеститорите и финансовите институции – членове на Съвета и за в бъдеще.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции, представи доклад за осъществените през последните три години дейности като разясни, че организацията продължава да увеличава броя на членовете си и да разширява контактите си в България и чужбина.

Иван Желязков, заместник-председател на Съвета на директорите на ЦЕРБ ЕАД и  председател на общото събрание, сподели, че през последните три години Съветът е насочен главно към набиране на членове и партньори- банки, фондове, клъстъри, сдружения, браншови организации, бизнес асоциации и фирми и създаване на професионална общност и инвестиционна екосистема.

Общото събрание на Съвета по инвестиции избра за председател на Съвета Владимир Томов за нов мандат от 3 години. За заместници бяха избрани: Лъчезар Искров, член на ИС на БТПП, и Павел Велков, ръководител на Фонд „Морнингсайд хил“.

Събитието продължи с оживена дискусия относно програмата за 2024 г. и с  представяне на един от новите членове на Съвета – Ebury. Компанията предлага индивидуални и унифицирани решения в подкрепа на растежа и амбициите на бизнеса, сред които бизнес кредитиране, плащания и получаване на средства чрез транзакции в над 130 валути в цял свят, управление на валутен риск. Презентация  тук

Повече информация за Съвета по инвестиции може да бъде намерена тук

 


11.12.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад