Назад

БТПП стартира нов проект – TWINING

Българската търговско-промишлена палата започва работа по нов европейски проект TWINING – Supporting Just Twin Transition of European Industries. Проектът цели насърчаване на сътрудничеството между организациите на работодателите и на работниците в областта на двойния преход към зелена и цифрова икономика, включвайки въпросите за дигитализацията, Зелената сделка, подготовката на европейските предприятия за справедлив преход и др.

Проектът e с продължителност 24 месеца и включва партньори от 9 държави - България, Белгия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Черна Гора, Северна Македония и Хърватия. Основните дейности по проекта включват: проучване и анализ на предизвикателствата и проблемите, които засягат интересите на социалните партньори по време на двойния преход; онлайн национални семинари с участието на представители на фирми от различни сектори; подготовка на онлайн платформа за обучение относно двойния преход и кампания за повишаване на осведомеността по прилагането на политиките на ЕК и законодателството на ЕС, свързано с участието на служителите в консултации и др.

В рамките на състоялата се първа онлайн среща по проекта бяха представени организациите-партньори, обсъдена бе информация за предстоящите дейности. Участниците споделиха опит относно диалога между социалните партньори по темата за двойния преход на национално ниво.

БТПП ще информира допълнително за предстоящите инициативи по проекта и включването на предприятията в проучването и семинарите


05.12.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад