Назад

БТПП представи виртуална платформа и обучителни модули за подобряване на дигиталните умения на работещите от разстояниеНад 60 представители от различни сектори на бизнеса, неправителствени организации, браншови съюзи и академичните среди взеха участие в заключителен семинар по проект REMOTENET*, който се проведе в хибриден формат на 11 декември.

Откривайки информационния ден, председателят на БТПП  Цветан Симеонов изтъкна важността на проекта за развитието на дигиталните знания, посредством облачните услуги и други важни уеб-базирани инструменти за подпомагане на работата на МСП от разстояние.

По време на събитието участниците бяха запознати с основните резултати по проекта, включващи разработената виртуална платформа и създадените модули и ръководства за подобряване на дигиталните, социални и комуникационни умения на работещите дистанционно.

Обучителното съдържание ще бъде налично в платформата “https://remote-net.eu/”   в началото на 2024г. и ще обхване следните теми: предприемане на мерки за предотвратяване на социалната и професионална изолация, ергономичност на работното място, управление на стрес, дигитална комуникация, киберсигурност, облачни услуги, платформи за цифрово сътрудничество и видеоконференции и др. Всички електронни курсове и интерактивно съдържание ще бъдат достъпни на английски и български език.

Семинарът приключи с интересна лекция за основните фактори, причиняващи стрес, при работа в дигитална среда (неувереност, претоварване, липса на постижения, несигурност, и др.). За справяне с негативните последици от тези стресори на европейско ниво се разработват разнообразни програми за превенция и справяне с дигиталния стрес.

Всички презентации от информационния семинар са достъпни  тук:

…………………..

*Основната цел на проекта е да подобри цифровите умения на служителите, необходими за дистанционна работа, както и да допринесе за преодоляване на отрицателните последствия от съвременния начин на работа - стрес, изолация, нарушаване на баланса между служебните ангажименти и личния живот и др. Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“ с участието на 6 партньорски организации от 4 страни – България, Испания, Италия и Турция.

 


12.12.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад