Назад

Цветан Симеонов участва в Националната конференция „Дигитални умения за дигитално десетилетие“

Националната конференция „Дигитални умения за дигитално десетилетие“ организирана от Министерството на труда и социалната политика събра национални и европейски институции, работодателски и браншови организации, синдикати, академични общности, младежки организации.

Конференцията откри министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. Тя подчерта, че владеенето на дигитални умения е ключов фактор за съвременната заетост. „60-70 % от работещите използват цифрови инструменти при работа, което изисква минимум основни, а все по-често и над средно ниво дигитални умения. Данни от скорошни изследвания на трудовия пазар в ЕС, показват, че в бъдеще служителите все по-често ще сменят своята работа. Подобна тенденция предполага, че хората все по-често трябва да актуализират своите дигитални умения, за да се конкурират успешно на пазара на труда“, допълни Шалапатова.

Новите икономически и трудови реалности изискват цялостна подмяна на настоящата философия и концепция на бизнеса, според Шалапатова. „В настъпващата Индустрия 5.0 служителят вече не е разход, а актив. Ключова роля ще има и самия бизнес, който трябва да предвиди програми за актуализиране на дигиталните умения на служителите си в съответствие със специфичната дейност, с която се занимават в съответната компания“, допълни тя.

В първия дискусионен панел участие взеха, представители на работодателските организации и синдикатите. Представител за Българската търговско-промишлена палата (БТПП) бе председателят на УС на Палатата, Цветан Симеонов.

Цветан Симеонов поздрави Министерството на труда и социалната политика за стремежът им да предизвикат по-значима и широкообхватна обществена дискусия с участници от всички засегнати страни – бизнес, образование, институции на ЕС, учени, младежки и синдикални организации.

Той подчерта, че Българската търговско-промишлена палата, като организация се стреми и ще продължава винаги да напомня на отговорните институции за възможните решения за развитие на дигитализацията. Като един от настоящите проблеми на дигитално ниво, той посочи нуждата от цялостно разработено електронно правителство. „Започвам да коментирам от върха. На България е необходимо електронно правителство. Там са необходими много по-смели крачки от досега предприетите. Не трябва да се позволява на по-ниско ниво в бюрократичната система да се пречи на този процес“, препоръча той.

Симеонов подчерта, че Палатата подкрепя дигитализацията не само с предложения, но и с реални действия за постигането на тези цели. „Само да спомена, че на 30-тото юбилейно издание на годишните ни награди, едно от изискванията фирма да участва в класацията, това е наличието на интернет страница и адрес. Нямат ли такива, те биват автоматично изключвани, без значение финансовите им показатели“, допълни той.

Председателят на БТПП отново повдигна въпроса за тревожната ситуация в образователния сектор у нас. „Не бива заплатите там да бъдат увеличавани без обвързаност с резултати. Това в момента продължава да се прави и виждаме каква е ситуацията, няма промяна. На фона на тази ситуация не се учудвайте на резултатите, че доскоро 40 % от учениците са функционално неграмотни, даже доколкото си спомням вчера прочетох информация от европейско проучване, което казва че в Българя достигат и 50 %. Недопустимо е в тези условия да има увеличение на заплатите в сектора. Ако да речем, дадена образователна институция успее да намали неграмотните с 10 % то преподавателите там напълно биха заслужили едни 10 % увеличение на възнагражденията си, защото това ще бъде доказателство, че те си вършат работата“.

Цветан Симеонов завърши с апела, че вече е крайно време да се започне сериозна работа в посока качество и актуалност на обучението, за да може България да спре да бъде на опашката в ЕС, а талантът и заложбите, които несъмнено имат българските деца да имат места, където да се проявят.

 

 


08.12.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад