Назад

Мисия на Германската арбитражна институция (DIS) посети БТПП

На 8 декември председателят на БТПП  Цветан Симеонов проведе среща с представители на Германската арбитражна институция (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit - DIS) - генералния секретар Рамона Шардт и адвокат Иван Петров. На срещата присъстваха Благовест Пунев, председател  и Силви Чернев, почетен председател на АС при БТПП.

Симеонов запозна гостите с дейността и предимствата на Арбитражния съд при БТПП, който е приемник на търговския арбитраж, учреден в системата на БТПП в края на 19 век, през 1897 г. Той отбеляза, че АС при БТПП за кратко време след неговото учредяване се утвърждава като една от най-влиятелните арбитражни правораздавателни институции в Република България и, съхранявайки традициите и прилагайки постиженията на световния опит, днес АС при БТПП е модерна правораздавателна институция, прилагаща дигитални инструменти и решения.

Симеонов информира представителите на мисията за образуваните през годините пред АС при БТПП дела, както и с общата сума на исковите претенции по тях. Симеонов отбеляза и високото ниво на дигитализация на АС при БТПП, като изтъкна превъзходството в технологично отношение на нашия съд в сравнение с други големи арбитражни институции, което прави Арбитражния съд при БТПП най-предпочитана институция за разрешаване на спорове. Той изрази мнение, че доколкото Германия e най-големият външнотърговски партньор на България с голям стокооборот между двете страни, е необходимо германските фирми да получават повече информация за арбитража като възможност за разрешаване на спорове, възникнали във връзка с търговската им дейност, тъй като това е голямо преимущество за бизнеса като цяло.

Благовест Пунев и Силви Чернев представиха основните предимства на АС при БТПП като най-престижната арбитражна институция в България, която се радва и на международна репутация. Те отбелязаха ниския процент на отменени от ВКС атакувани арбитражни решения, като подчертаха, че това се дължи на гарантирано високото качество при решаването на спорове, обусловено от авторитетния състав на арбитражната колегия.

От своя страна Рамона Шардт представи Германската арбитражна институция, най-голямата арбитражна институция в Германия, основана през 1992 г., с богат опит в прилагането на арбитраж и други форми на алтернативно разрешаване на спорове. Тя сподели мнение, че е необходимо да се подкрепят всички арбитражи в световен мащаб, поради бързата, гъвкава и по-евтина в сравнение държавното правосъдие процедура.

Председателят на БТПП благодари на гостите за проявената инициатива за срещата, като отбеляза нейната полза за развитието на отношенията между двете институции и  отправи покана към представителите на DIS за участие в бъдещи мероприятия, организирани от Арбитражния съд при БТПП.

 


12.12.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад