Назад

България отбелязва спад в Световната класация за дигитална конкурентоспособност за 2023 г. на Швейцарския институт IMDЯсен знак за необходимостта от активна държавна и частна ангажираност за развитие на цифровите технологии и степента, до която тяхното прилагане влияе върху бизнес практиките и административното управление

България показва динамично позициониране в световната класация за дигиталната конкурентоспособност на Института за развитие на мениджмънта (IMD) - Швейцария за 2023 г., където позициите са обусловени от различни фактори, включващи знания, технологии и готовност за бъдещето. За трета поредна година Българската търговско-промишлена палата е официален партньор на проучването.

Дигиталната класация е показател за нивото на развитие на цифровите технологии и степента, до която тяхното прилагане оказва влияние върху бизнес практиките, административното управление и функционирането на гражданското общество в страните-обект на проучването.

В категорията „Общо и фактори“ България се позиционира на 55-то място от 64 страни, което представя спад със 7 пункта от 48-мо място през предходната 2022 г. По отношение на „Знанията“, страната отбелязва спад от 5 пункта, което подсказва, че има място за подобрение в стратегиите за повишаване на експертизата и уменията.

Когато разгледаме „Технологии“, забелязваме също спад от 5 пункта, което ни подтиква да обмислим как може да се стимулират инвестициите в технологични иновации и инфраструктура. Най-значителният спад се наблюдава в „Бъдеща готовност“, където страната пада с 8 пункта, изразяващи потребността от по-активни действия за адаптиране към бъдещи технологични тенденции.

В подкатегорията „Знания“, наблюдаваме, че „Талантът“ се е понижил с 2 пункта, а „Обучението и образованието“ са намалели с 6 пункта, което предполага необходимостта от реформи в образователната система. По отношение на "Научната концентрация", има спад от 4 пункта, което е предупредителен знак за необходимостта от по-силна научноизследователска инфраструктура и по-добро финансиране на научните изследвания.

Категорията "Технологии" също отразява общ спад с 5 пункта. "Регулаторната рамка" и "Технологичната рамка" падат съответно с 8 и 4 пункта, сигнализирайки за важността от подобрения в законодателната и инфраструктурна среда за иновации.

В "Бъдеща готовност", страната отчита спад с 8 пункта, като "Адаптивните нагласи" падат с 11 пункта, "Бизнес гъвкавостта" с 6 пункта и "IT интеграцията" с 8 пункта. Тези числа отразяват предизвикателствата, пред които е изправена България в адаптацията към бързо променящите се технологични реалности и глобалния дигитален пазар.

Този анализ подчертава значимостта на по-нататъшните усилия за подобряване на дигиталната конкурентоспособност на България. Световната дигитална конкурентоспособност се променя динамично и изисква постоянна адаптация и иновации, което прави необходимостта от активна държавна и частна ангажираност - по-важна от всякога за укрепване на позициите на страната в следващите издания на класацията.

По-подробна информация за доклада на IMD World Digital Competitiveness Ranking 2023 и цялостното представяне на България вижте ТУК.

IMD - World Digital Compеtitiveness 2023

Дигитални тенденции – ОБЩО

         

БЪЛГАРИЯ

         

Общо представяне (64 държави)

         
           

ОБЩО И ФАКТОРИ - 5 години

2019

2020

2021

2022

2023

ОБЩО

45

45

52

48

55

Знания

46

47

53

48

53

Технологии

42

45

51

51

56

Бъдеща готовност

48

44

55

50

58

           

ЗНАНИЯ

2019

2020

2021

2022

2023

Талант

50

48

54

56

58

Обучение и образование

46

50

53

52

46

Научна концентрация

37

42

46

40

44

           

TЕХНОЛОГИИ

2019

2020

2021

2022

2023

Регулаторна рамка

46

55

55

52

60

Капитал

42

48

53

52

54

Технологична рамка

44

39

42

46

50

           

БЪДЕЩА ГОТОВНОСТ

2019

2020

2021

2022

2023

Адаптивни нагласи

43

41

45

39

50

Бизнес гъвкавост

56

40

61

56

62

IT интеграция

47

47

53

49

57

Международният институт за развитие на мениджмънта (IMD) е независима академична институция, основана преди повече от 75 години от бизнес лидери за бизнес лидери. Базиран в е Лозана (Швейцария) и Сингапур.

 

 

 


08.12.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад