Назад

БТПП и БАИ продължават отличното си сътрудничествоМила Ненова, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ), посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов. Обсъдена бе икономическата среда в страната. Договорено бе продължаване на отличното сътрудничество между двете организации и обединяване на усилията за привличане на чуждестранни инвестиции и за оказване на съдействие в инвестиционния и слединвестиционния процес.

БТПП и БАИ ще синхронизират общи действия за представянето на България пред чуждестранни инвеститори като участват в подходящи семинари и форуми в страната и чужбина.

Симеонов представи икономическите издания на БТПП и позицията на страната ни в ключови международни класации.   

Отбелязана бе новата инициатива на БАИ за организиране на тематично събитие "Силните страни на България през очите на външните инвеститори", адресирано към  двустранните търговски камари и чуждестранните инвеститори у нас.

Споделено бе общото виждане, че силните страни на България, върху които трябва да се акцентира  в международен план, са конкурентните разходи, развитата логистика, добре подготвените инженери и кадри в областта на науката и технологиите, наличието на стабилност и перспективи за растеж.

 


30.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад