Назад

Законопроектът за промени в Кодекса на труда – безсмислено усилие за прехвърляне на проблемите „от болната глава на здравата“Българската търговско-промишлена палата не подкрепя Законопроект за изменение на Кодекса на труда, с който се предлага премахването на срока от 6 месеца за изплащане на обезщетение при незаконно уволнение.

Палатата счита, че с премахването на срока за заплащане на обезщетение при незаконно уволнение ще се намали мотивацията на работниците и служителите активно да си търсят работа. Това, от своя страна, ще доведе до негативно въздействие върху пазара на труда, увеличавайки трайно безработните лица. Това ще е предпоставка и за злоупотреби от страна на работниците и служителите, които ще знаят, че без да работят ще могат да получават обезщетение в размер на последното си брутно трудово възнаграждение за неопределен период от време.

Също така, значително ще намалеят предявените искове за възстановяване на работа, тъй като лицата няма да имат интерес да работят, знаейки че неработейки ще получават повече пари, отколкото ако изпълняват трудовите си правоотношения.

На следващо място не Палатата не подкрепя твърдението в мотивите, че работодателите имат интерес да бавят съдебното производство. В случай на евентуално забавяне на процеса това не зависи от волята на работодателя, тъй като в закона ясно са определени сроковете, в които се разглеждат трудовите спорове. Необосновано е искането работодателите да заплащат обезщетение на работниците и служителите за неопределен период от време още повече, че забавянето не е по тяхна вина. Посоката на промени не е в съответствие с препоръките към България за подобряване работата на съдебната система. Затова е по-добре законодателят да се фокусира върху стъпки, които ще усъвършенстват и ускорят сроковете и качеството за разглеждане на споровете, вместо да прибягват до стоварването на още една административна тежест върху българските работодатели към вече безбройните съществуващи, които и сега пречат на креативната предприемаческа дейност.

В Становище, изпратено до председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политикаБългарската търговско-промишлена палата категорично заявява, че не подкрепя направените предложения за промяна в Кодекса на труда, с които се вменяват нови задължения на работодателите, премахвайки времевият период за заплащане на обезщетение при незаконно уволнение.

 


01.12.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад