Назад

БТПП ще си партнира с uIMPACT в подкрепа на бизнеса да става зелен и социален

Председателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на Съвета по инвестиции при Палатата Владимир Томов се срещнаха с Искра Йовкова и Надя Султанова - представители на българската компания uIMPACT. Компанията предоставя инструмент за оценка на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG), специално разработен за нуждите на малките и средни предприятия и подпомага компаниите  да измерват и комуникират своето въздействие чрез приноса си към Целите за устойчиво развитие на ООН (SDGs). Акцентът върху ESG и SDGs помага на МСП да идентифицират и управляват потенциални рискове в техните операции, включително репутационни, финансови и регулаторни. Освен митигиране на рисковете, управлението на ESG факторите носи сериозни преимущества за компаниите като подобрен достъп до финансиране, позициониране пред клиенти и служители и подготовка за изискванията на бизнес партньори и регулатори.

Както отбелязаха представителите на uIMPACT, последното е изключително важно, поради усложняващата се регулаторна рамка. В контекста на „Европейския зелен пакт“, Европейската комисия приема нови директиви, които да насочат капитали към екологично и социално отговорни компании.  През 2023 г. влезе в сила Директива относно отчитане на предприятията във връзка с устойчнивостта (CSRD),  която въвежда задължително докладване на устойчивостта и ще засегне над 50 000 компании в ЕС. Въпреки че на този етап директивата обхваща големите корпорации, необходиммостта те да докладват информация по веригите си на стойност ще пренесе изискванията за отчитане на устойчивостта и към техните доставчици и партньори, вкл. към малките и средни компании. Затова е от изключителна важност, всички компании, независимо от размера, да управляват аспектите, свързани с устойчивостта.

На срещата бяха обсъдени теми, свързани с бъдещо сътрудничество в посока диагностика, оценка и приравняване на бизнеса към новите и бъдещите екостандарти за ЕС, както и  провеждане на серия от обучения за членове на БТПП през 2024 г. А нека не забравяме, че 2024 г. е първата година, в която ЕС задължава инвестиционните фондове да въведат в критериите си и изисквания за устойчивост. Така инвестиционните пари ще поскъпват все повече, защото тези, които ги получават, ще трябва да отговарят на редица изисквания.  

За контакт и допълнителна информация: БТПП-Център за фирмено обслужване, М.Дамянова – тел. 02 8117477, e-mail: bcci.centre@bcci.bg

---------------
uIMPACT е част от портфолиото на Витоша Венчър Партнърс и е подпомагана от холандски импакт инвеститор, Urban Impact Ventures. Компанията вече има клиенти на три континента. Повече за ползите за бизнеса от отчитане и управление на ESG факторите и въздействието тук.

 


24.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад