Назад

Научна конференция в Букурещ по въпросите на международния търговски арбитраж

На 18 и 19 септември 2023 г. д-р Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет и член на Президиума на Арбитражния съд при БТПП, посети Букурещ по покана на румънската адвокатура и участва в научна конференция и работни срещи.

В рамките на практическата конференция, организирана от румънския Институт за обучение и квалификация на адвокатите и Румънската търговско-промишлена палата, д-р Дерменджиев направи изложение по въпросите на доказателствата в международния търговски арбитраж по Правилата на Международната асоциация на юристите (IBA), целта на които, както е предвидено в преамбюла им, е осигуряване на ефективен, икономичен и справедлив процес за събиране на доказателства в международни арбитражи, особено тези между страни от различни правни традиции, както и допълване на законовите разпоредби за институционалните, ad hoc или други правила и процедури, уреждащи международни арбитражи.

Ивайло Дерменджиев проведе работни срещи с директора на румънското адвокатско училище проф. Дан Оанча и председателя на Националната асоциация на румънските адвокатски колегии проф. Траян Бричу. Бяха обсъдени въпроси относно подновяването на сътрудничеството между българската и румънската адвокатура, като и двете страни се съгласиха, че това може да се случи чрез провеждането на практически дискусии и семинари на теми, представляващи общ интерес - организацията на правната помощ, професионалната квалификация и продължаващото обучение на адвокатите и арбитрите.

 


20.09.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад