Назад

Семинар в Букурещ относно Правилата на Международната асоциация на юристите за събиране на доказателстваИвайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет и член на Президиума на Арбитражния съд при БТПП, ще вземе участие като лектор в семинар относно събирането на доказателства в международния арбитраж по Правилата на Международната асоциация на юристите (IBA), който ще се проведе на 18 септември 2023 г. в Букурещ, Румъния. Участие в събитието, което е организирано от арбитражната група за Източна Европа на Арбитражния комитет при IBA, ще вземат специалисти в областта на международния арбитраж от цял свят.

Дерменджиев ще представи тема, свързана с прилагането на Правилата за събиране на доказателства в международния арбитраж, целта на които, както е предвидено в преамбюла им, е осигуряване на ефективен, икономичен и справедлив процес за събиране на доказателства в международни арбитражи, особено тези между страни от различни правни традиции, както и допълване на законовите разпоредби за институционалните, ad hoc или други правила и процедури, уреждащи международни арбитражи.

 


05.09.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад