Назад

Насоки и програми за сътрудничество с КитайДелегация от Китайската агенция за развитие на международното сътрудничество /CIDCA/ посети БТПП и проведе среща с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Китайската агенция за развитие на международното сътрудничество e правителствена организация, която има за цел да формулира стратегически насоки, планове и политики за чуждестранно сътрудничество. Агенцията е отговорна и за провеждането на семинари и обучения в Китай.

Делегацията бе водена от г-н Денг Бокинг, заместник-председател, и включваше представители на отделите за развитие на човешките ресурси, които отговарят за подготовка на курсове за обучение на чуждестранни участници.

Цветан Симеонов приветства участниците в срещата и сподели, че организирането на подобни семинари за представители на български организации и бизнес са отлична възможност за развитие на двустранните търговско-икономически отношения. Той отбеляза, че БТПП, съвместно с Посолството на Китайската народна република са организирали вече 2 обучения в Китай за служители и партньори на Палатата – през 2019 и 2023г.

Денг Бокинг сподели, че Агенцията организира над 2000 курса годишно с повече от 50 000 участници от цял свят. В момента се подготвя третото обучение, специално създадено за представители на Палатата, което ще се проведе през 2024г.

Целта на срещата бе получаване на обратна връзка от участници в обученията, споделяне на опит, даване на препоръки за усъвършенстване на програмата. Участниците от българска страна - служители на БТПП, представители на браншови организации, регионални палати и членове на Палатата, споделиха важни наблюдения за ползата от посещения на технологични паркове, фирми и др.

В рамките на дискусията между Симеонов и Бокинг бяха обсъдени и секторите с потенциал за развитие – туризъм и хранително -вкусова промишленост. Дискутирано бе свързването на български и китайски туристически фирми, с цел предлагане на пакетни услуги и посещение на съседни страни, освен България. Заместник-председателят на CIDCA сподели, че българското вино също има потенциал на китайския пазар и препоръча да се предлага под общ национален бранд.

 


13.09.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад