Назад

Серия от уебинари ще демонстрира функционирането на коботи в реални работни условияВ рамките на изпълнявания с участието на БТПП проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) започва поредица от уебинари, които имат за цел да представят приложението на разработения кобот в различни сектори на индустрията.

Уебинарите ще представят практическата реализация на иновативната технология в производствените процеси на 5 компании от 4 страни – Испания, Италия, Турция и Унгария.

Чрез онлайн демонстрации на живо ще бъдат показани различни дейности и работни процеси, извършвани с помощта на роботизираната ръка. Участниците ще имат възможността да се запознаят с разработените технологии и ползите за бизнеса от внедряването им в производството.

Първият уебинар ще се проведе на 20 септември от 12 ч. и се фокусира върху сектора електроника и производство на батерии/акумулатори. Демонстрацията ще представи приложението на кобота в дейностите на италианската компания OSAI, която e специализирана в автоматизиране на промишлени процеси.

По време на събитието ще бъде показано функционирането на разработената система за производство и монтаж на електроника и чупливи компоненти (като напр. захранващи модули и батерии за ел. автомобили). Ползите за компанията от внедряването на кобота са: намаляване на генерираните отпадъци; спестяване на време и ресурси; подобряване на качеството на продукцията.

В събитието ще участват фирми от всички страни-партньори по проекта, както и представители на цифрови инновационни хъбове, научно-изследователски организации и др. Участието в събитието е безплатно, като можете да се регистрирате на следния линк. Работният език е английски.

Следващите уебинари се очаква да бъдат проведени в периода октомври 2023 – февруари 2024 г. Като координатор на информационните и комуникационните дейности на проекта, БТПП ще предостави своевременно информация на своите членове и партньори за предстоящите събития и обучения за МСП.
---------------
Проект VOJEXT се изпълнява в рамките на Програма „Хоризонт 2020“ с участието на 19 партньорски организации от 11 страни – България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Турция, Унгария и Франция. Проектът е насочен към внедряването на мобилни колаборативни роботи (т.нар. „коботи“) в производството и строителството и по-конкретно в пет пилотни сектора - автомобилостроене, строителство, електроника, производство на полиуретанови възглавници и занаятчийство. Повече информация за проекта можете да намерите на официалния му уебсайт - https://vojext.eu/

 


12.09.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад