Назад

Цветан Симеонов проведе среща с президента на FIATA д-р Иван Петров и с председателя на Клъстер Зелен Транспорт проф. д-р Симеон Ананиев

Д-р Иван Петров, президент на Международната федерация на асоциациите на спедиторите /FIATA/ и зам. председател на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/ посети БТПП и презентира дейността на FIATA.

FIATA е федерация представляваща на международно ниво компаниите опериращи в сферата на търговската логистика и управлението на вериги за доставки. Федерацията включва около 40 000 спедиторски и логистични фирми от 150 страни. Занимава се още със застъпничество в сферата на логистиката, промотиране на дигитализацията в сектора. Организира срещи на които членовете могат да получат информация за най-новите тенденции в сектора, работи за постигането на екологична устойчивост. Провежда международно сертифицирани обучения за спедитори и за управление на веригите за доставки.

Цветан Симеонов от своя страна представи дейността на Палатата и Търговския регистър към нея с около 55 000 компании и търговски представителства, практиката на Арбитражния съд при БТПП и работата на GS1 Bulgaria и нейните усилия за въвеждането на електронни документи, като например „електронната товарителница“.

Д-р Петров и проф. Ананиев споделиха предизвикателствата пред които компаниите (български и чуждестранни), работещи в сектора се сблъскват, като: геополитическите динамики, комбинирането на транспорта, декарбонизацията, дигиталния обмен на информация с публичните служби, предизвикателствата при подбора на квалифициран персонал за фирмите в индустрията.

Според д-р Петров липсата на дигитализация е пречка пред търговията, като цяло, и особено за сектора на спедиторските услуги, защото хартиените документи забавят значително преминаването на границите и увеличават времето за доставки. FIATA е защитник на малките и средни предприятия, като според нея подобни действия ощетяват именно тях.

Симеонов и Петров се съгласиха, че Палатата и FIATA имат припокриващи се гледни точки по темите за дигитализацията, екологичната устойчивост и пазара на труда. Двамата заявиха, че сътрудничество между БТПП и Международната федерация на асоциациите на спедиторите /FIATA/ само може да помогне на българските и чуждестранните фирми от бранша в работата им с публичните служби и пазара на труда.

БТПП ще информира своевременно за бъдещи съвместни инициативи между двете организации.


21.09.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад