Назад

БТПП и НСМСП обединяват усилия за подпомагане на предприемачите в малките и отдалечени райониEлеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСП), посети БТПП и запозна председателя на Палатата Цветан Симеонов с целите и задачите на сдружението, насочени към създаване на по-добра икономическа среда за развитието на малките и средните предприятия /МСП/ и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Симеонов представи възможностите на БТПП, чрез своите регионални структури, да решава проблемите и потребностите на малките фирми. Отчетено бе, че нивото на предприемачески умения в малките и селски райони не е на нивото на потенциала на икономиката.

Съществуват програми по линия на Европейските фондове, насочени към подпомагане развитието на МСП, които не се ползват пълноценно поради редица обективни причини. Една от тях е, че съществуващите структури за подпомагане на малкия бизнес са съсредоточени в столицата и големите градове и достъпът на малките предприятия до тях и до кандидатстване в повечето случаи е ограничен. Това увеличава разликата в конкурентоспособността между най-развитите и изостаналите региони. За преодоляване на тези  дисбаланси БТПП и Националното сдружение на малкия и среден бизнес се договориха да обединят усилията си в търсене и реализиране на стъпки и пътища за преодоляване на трудностите. За целта БТПП ще използва потенциала на своята широка мрежа от 223 местни органа, а НСМСБ - създадените структури в градовете София, Пловдив, Хасково, Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Плевен, Враца, Кърджали, Сливен, Смолян, Пазарджик и Кюстендил, с около 3000 члена.

Като организация, представляваща интересите на българските предприемачи и подкрепяща дейността им в облекчаване на административните тежести и затруднения, Българската търговско-промишлена палата ще продължи да създава условия за улесняване на работата и равнопоставеността на бизнеса във всички региони на страната.

 


25.08.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад