Назад

БТПП ще бъде домакин на дискусия на тема: Предизвиктелствата пред младежкото предприемачество в Европа

Събитието ще се проведе на 21 юли от 10:00 до 13:00 ч. в Зала А, сграда на БТПП, ул. Искър 9, София


Основният фокус на дискусионния форум организиран от Фондация Интеарактивна България пада върху ранното формиране на предприемаческо мислене и придобиването на предприемачески умения и опит от страна на младите хора.

Целта е да се представят ползите от предприемаческите нагласи – независимо дали младият човек ще поеме пътя на предприемача или ще развие кариера като успешен професионалист в предпочитаните области.

Дискусионният форум има за цел да привлече общественото внимание върху младежката предприемаческа активност – като обхваща теми, свързани с учебни програми; добри практики; мотивация на младите; методологии и инструменти за стимулиране на стопанската инициатива сред младите в европейската общност; ниво на взаимодействие между младежите от различни страни-членки; дигитализация на образователните процеси; програми на ЕС, подпомагащи младите предприемачи; частни инициативи, подпомагащи развитието на млади предприемачи.

Дискусионният форум ще обхване прагматичен спектър от теми – включително достъп до финансиране; предприемаческо образование и обучение; иновации и технологичен напредък; регулаторна среда и сътрудничество между секторите. Участниците ще имат възможността да споделят своите идеи, опит и предизвикателства в предприемаческия свят, и да се възползват от взаимодействията и мрежите, които форумът предоставя.

От интеракциите на дискусионния форум, базирани на експертен опит, практически примери и статистически данни, ще бъдат изведени насоки, които да послужат както на широката общественост, така и на европейски и национални институции с компетентност в областта на младежките политики и иновации.

 


20.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад