Назад

БТПП и нейните членове имат механизми за оказване на помощ за развитие и хуманитарна помощДипломатическият институт към МВнР организира двудневна конференция на тема „Граждански диалог за международно сътрудничество за развитие“.Основни теми бяха откритото и отговорно управление на българската политика за международно сътрудничество за развитие като неразделна част от външната политика на България; подобряването на партньорството между НПО сектора, бизнеса и държавните институции в сферата на политиката за развитие; добри практики от други държави членки на ЕС при управлението на политиката за международно сътрудничество за развитие.

Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов представи последните активности на Палатата за партньорството на частния сектор за българската помощ за развитие и хуманитарна помощ. Отчетено беше свършеното по Европейски проект по Фонд Убежище, миграция и интеграция IMMIJOBS за Изграждане на капацитет на посреднически организации за подкрепа заетостта на граждани от трети страни. Реализирано е обучение на мигранти и хора от трети страни, включително украинци, пребиваващи в България заради войната - 37 украински бежанци за работа в туристическия сектор и 12 мигранти по предприемачество. По проект RIDE /Приобщаване на жени мигранти чрез дигитални умения/ са обучени над 100 жени мигранти в различни европейски страни през 2021 г. и 2022 г. по дигитални умения. Изготвена е интерактивна онлайн карта с повече от 100 препратки към възможностите за обучение на дигитални умения за жени мигранти и бежанци. През 2022 г. БТПП организира трудова борса за мигранти с над 20 работодатели и повече от 100 жени от различни страни включително Украйна, Ливан, Иран. Обучени са 122 представители на български компании как да наемат хора от трети страни по проект ERIAS – Европейска схема за интеграция на бежанци на пазара на труда в ЕС. 62 мигранти бяха обучени как да намерят работа, а 63 представители на трети страни се обучаваха как да започнат бизнес в България, в същия смисъл 64 мигранти се обучаваха по български език на различни нива

БТПП се включи и в редица хуманитарни инициативи. Те включваха финансова и логистична подкрепа за събиране на помощи за пострадалите при земетресението в Турция и Сирия – февруари 2023 г.. Беше реализирана подкрепа за търговските палати, компании и граждани от Украйна, пострадали от войната. Българската търговско-промишлена палата подписа Бизнес споразумение за Украйна /Ukraine Business Compact/, по инициатива на правителството на Великобритания и Украйна, за която бяхме информирани от посолствата на двете страни в София. Палатата проведе поредица от онлайн събития, съвместно с Българо-украинската индустриална камара и партньори от Украйна, посветени на възстановяването на Украйна с ключови теми – сътрудничество в областта на транспорта, логистиката и финансиране с над 600 участници. Членове на Палатата взеха участие в инициатива за събиране на компютърна техника за украински ученици и много други.

Обобщено -  БТПП и нейните членове имат механизми за оказване на помощ за развитие и хуманитарна помощ – повече от 52 000 членове, регионални представителства в 28 града в страната, 87 браншови организации. Палатата е изградила мрежа от партньорски организации, които имат отношение към помощта за развитие, включваща Български червен кръст, Представителството на Върховния комисариат на бежанците в България, Каритас, Мулти-Култи, Фондация Отворена София, Фондация за развитие на София, Съвет на жените бежанки, Консултативния съвет на бежанците, Фондация „За доброто“, Humans in the Loop, различни асоциации, неправителствени организации и т.н. Всички инициативи, които предприемаме са споделени – посредством интернет сайта на БТПП, електронния бюлетин Инфобизнес и партньорските медии.


26.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад