Назад

Дванадесет ученика от Националната финансово-стопанска гимназия успешно приключиха своята практика в БТПП

За втора година Палатата участва в проект „Ученически практики”. Стажантите имаха възможност да придобият опит в реална работна среда. Те бяха на  практика в различни дирекции – Търговския регистър,  счетоводство,  участваха в различни проучвания, запознаха се с работата по европейски проекти и международно сътрудничество. Някои от тях дори присъстваха на дела в Арбитражния съд със съгласието на двете страни.

Ръководителите на направленията изразиха своето задоволство от отношението на стажантите към работата и заинтересоваността да научат повече на конкретното работно място. Реалната работна среда дава възможност за повишаване на професионалните умения на учениците  и засилва партньорството между професионалното образование и работодателите.

По информация на МОН, през тази учебна година в проекта „Ученически практики 2“ участват 13 932 ученици от общо 321 училища в цялата страна. Отчита се големия интерес от страна както на учениците, така и на работодателите.  През тази учебна година се включват над 100 нови убечни заведения. Благодарение на това проектът обхваща по-голям брой паралелки и професионални направления, като голяма част от тях са от приоритетни за икономиката сектори.

 


27.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад