Назад

Практиката на Арбитражния съд при БТПП достъпна и в АПИСБългарската търговско-промишлена палата има удоволствието да уведоми всички адвокати, практикуващи юристи и заинтересовани лица, че последните издания на практиката на Арбитражния съд при БТПП са качени в информационната система АПИС.

Практиката включва подбрани арбитражни решения и определения на АС при БТПП, публикувани в сборници № 283, 284 и 285 от Библиотеката на Българската търговско-промишлена палата и обхващащи периода 2011–2017 г. В системата АПИС е качена и практиката за периода 2000-2015 г. в превод на английски език /Practice (case law) of the Arbitration Court at the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (selected awards 2000-2015), Sofia, 2018/, преведена от проф. д-р Силви Чернев, доц. д-р Венцислава Желязкова и адв. Анна Чалева.

Изданията са максимално улеснени за ползване, разделени са на два основни раздела – материално и процесуално право и съдържат справочен раздел със списък на включените решения по години с определен пореден номер на публикуване, показалец на решенията и определенията по отделните нормативни текстове, както и предметен указател – по материята на отделни институти на приложимото материално и процесуално право.

Изданията съдържат подбор на решения от практиката на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и показват високото качество на решенията на този съд като водеща правораздавателна институция в сферата на недържавното, алтернативно разрешаване на спорове. Надяваме се практиката на АС при БТПП да подпомага правоприлагането не само в арбитражното производство, но и това на държавните съдилища.

Считаме, че това ще насърчи фирмите в избора им да възложат решаването на техни договорни спорове на Арбитражния съд при БТПП, заради високата предвидимост на евентуални решения по казуси, сходни с тези в публикуваната практика.

Уверени сме, че това ще подпомогне и подготовката на делата и правилното им водене от страна на процесуалните представители на страните по съответните спорове.

Изданията – в книжна и електронна версия, са достъпни и могат да се поръчат онлайн  ТУК 


26.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад