Назад

БТПП ще разработи наръчник за цифровизация на предприятията в селския туризъм по линия на проект Storydoers

В гр. Касерес, Испания се проведе втората работна среща на партньорите по проект Storydoers (Digital Story Doing for Local Tourism).

Проектът, който се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, цели да насърчи цифровизацията на МСП от селския туризъм. В консорциума участват 6 организации от 5 страни – Австрия, Белгия, България, Испания и Италия.

В рамките на срещата бяха представени 16-те кратки обучителни модула, разработени от партньорите, които целят да повишат цифровите умения на предприемачите от местния туристически сектор. Модулите акцентират върху различни приложения и платформи за оптимизация на уебсайт, управление на социални мрежи, графично оформление и дизайн, заснемане на снимки и видео, записване на подкаст и други.

На срещата партньорите обсъдиха подготовката на следващата основна дейност, която включва разработването на наръчник с конкретни примери за прилагане на цифровите инструменти, описани в обучителните модули. Интерактивното ръководство ще бъде насочено към предприемачи от местния туристически сектор – туроператори, собственици на семейни хотели, къщи за гости, ресторанти, екскурзоводи, планински водачи, транспортни компании, музеи, ферми, пекарни, пивоварни и др.

След изготвянето на ръководството, предстои провеждането на информационни семинари, на които ще бъдат представени обучителните модули и наръчника пред фирми в областта на селския туризъм и други заинтересовани страни.

Като отговорник на дейностите по оценка на качеството, БТПП представи доклад за проведените партньорски срещи, реализираните дейности и постигнатите резултати през първата година от изпълнението на проекта.  

БТПП ще продължи да предоставя информация за предстоящите дейности по проекта. За повече подробности, можете да се свържете с Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел.: 02 8117 553, ел. поща: projects3@bcci.bg

 


31.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад