Назад

Обучителни модули в сферата на туризма бяха обсъдени на партньорска среща в Касерес, Испания

В периода 28-29 март се проведе среща на консорциума по проекта Digital Story https://storydoers.eu/ , финансиран по програма Еразъм+. Домакин на събитието е Wazo Coop https://wazo.coop/ - НПО, развиващо дейност в сферата на креативните индустрии и културата.

Проект Digital Story е насочен към засилване ролята на дигиталното разказване на истории (digital story telling) като инструмент за подобряване на конкурентоспособността на фирми в сферата на туризма.

Дигиталните истории могат да бъдат разказани по различни начини: чрез текст в уебсайт или в социални медии, чрез разказ и изображения във видеоклип, или чрез разказ в подкаст.

Първият ден от срещата бе посветен на дискусия върху обучителните модули по проекта. Те са 16 на брой и организирани в следните направления:

  • Разказвателни техники за представяне на история: как се пише успешно онлайн история, как да представим и опишем туристически продукт пред онлайн медия, изготвяне на комуникационни стратегии и съдържание.
  • Дигитални техники за представяне на история: заснемане на снимки, видеа и създаване на подкасти; онлайн приложения за изработване на рекламни материали и онлайн публикации; изграждане на онлайн общност и  събиране на последователи; готови образци за създаване на уебсайт, които са лесни за ползване; брандиране на местни туристически продукти.
  • Правила за създаване на дигитални истории; работа със заинтересованите страни от сферата на туризма; организиране на онлайн рекламни кампании.

Обучителните модули ще бъдат финализирани в края на юни тази година. Ще бъдат преведени на български език и достъпни за безплатно ползване от всички заинтересовани. Допълнителна информация ще бъде изнесена в Инфобизнес и на страницата на БТПП.

 

 


29.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад