Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Снимки: БТА
  • Обсъждане на Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната и Проект на Постановление на МС за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
  • Цветан Симеонов е избран за ротационен заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество

 

На провелото се заседание на НСТС, на 21 март 2023г., социалните партньори, обсъдиха Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната, внесен от министъра на труда и социалната политика. НСТС, заедно със заместник - министъра на финансите Людмила Петкова, разгледа и Проект на Постановление на МС за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 от 2004 г., внесен от министъра на финансите. От страна на БТПП в заседанието участие взеха председателят на УС Цветан Симеонов и Михаела Михайлова – Юридическа дирекция при БТПП. Двата подзаконови нормативни акта предвиждат повишаване на размера на командировъчните в страната и чужбина и премахване на част от административните пречки за бизнеса.

Председателят на Българската търговско- промишлена палата принципно подкрепи и двете наредби, като изказа съображение относно частта от разпоредбите, с които се предлага по-високият размер на командировъчните до 200% от увеличението да се определят чрез КТД, тъй като не следва те да бъдат предмет на колективното трудово договаряне. Той подчерта, че тази мярка е подкрепена само от 10% от работодателите, а 75% са били против, съгласно резултатите в проведеното от БТПП експресно проучване до работодатели.

С постановлението на МС за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в страната, предложен от Министерството на труда и социалната политика, се предвижда увеличение на минималния размер за дневните разходи при командировка от 20 лв. на 40 лв. при необходимостта от преспиване и от 10 лв. на 20 лв., когато командировката е в рамките на деня. Това е 100% увеличение спрямо досегашните размери на командировъчните и е подкрепено от 97% от работодателите.

Проектът на постановление на МС за изменение в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, внесен от Министерство на финансите, дава предложение за повишение на дневните командировъчни съобразно жизнения стандарт в държавата, в която се предвижда да пътува командированият. Така сумата за дневни пари може да варира от 39 евро (например за Словакия) до 59 евро (за Великобритания) в рамките на Европа. Тази мярка е подкрепена от 80% от работодателите съгласно направеното от Палатата проучване. БТПП в своето становище отправи и някои предложения по наредбата с цел преодоляване на норми с неясно тълкуване и намаляване на административната тежест за работодателите.

В рамките на заседанието председателят на Българската търговско-промишлена палата беше единодушно избран за ротационен заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество от квотата на национално представителните работодателски организации.

За ротационен заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество от организациите на работниците и служителите беше избран Димитър Манолов, председател на КТ Подкрепа.

Приложения:

Становище на БТПП по  Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната

Становище на БТПП по Проект на Постановление на МС за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 от 2004 г.

Проучване на БТПП

 

 


21.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад