Назад

Виртуална конференция за енергийно подпомагане на Украйна

111 украински енергийни компании са получили оборудване от международни партньори


 

Председателят на Българската търговско-промишлена палата  Цветан Симеонов взе участие във виртуална конференция за енергийно подпомагане на Украйна. Събитието, организирано в рамките на формата Г7+ , имаше за цел обединяване на представителите на частния сектор, които биха могли да окажат подкрепа за възстановяване на енергийната инфраструктура на Украйна.

Участие в конференцията взеха представители на САЩ, Япония, Украйна, България, както и Секретариата на енергийната общност. Министерството на енергетиката на Украйна информира, че над 30 страни са предоставили помощ за енергийния сектор, като средставата са разпределени между 111 фирми в сектора. Министерството регулярно събира информация за нуждите на енергийния сектор, които могат да бъдат намерени ТУК. Обявена бе необходимост и от помощ при доставката на оборудване, транспортни средства, инструменти и др.

По инициатива на Европейската комисия Секретариатът на енергийната общност е създал Фонд за енергийна подкрепа за Украйна, който позволява на правителства, международни финансови институции и международни организации, както и частни донори да предоставят спешни финансови подкрепа за украинския енергиен сектор. Фондът се управлява от Секретариата на енергийната общност, докато обществените поръчки се извършват от USAID по прозрачни, бързи и ефективни процедури.

Работната група към Министерството на енергетиката на Украйна вече е утвърдила списък с оборудване, горива и услуги на стойност над 137 млн. евро, които да бъдат доставени на 41 енергийни компании. За останалите средства се подготвят нови заявки от енергийни дружества, занимаващи се с производство, пренос, разпределение на електроенергия, съхранение, разпределение и транспортиране на природен газ, както и минни компании.

Конференцията завърши с дискусия между участниците относно подкрепата на частния сектор за възстановяване на енергийната инфраструктура на Украйна.

 

 


27.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад