Назад

МСП и хора на изкуството могат да кандидатстват за финансиране на проекти в сферата на роботикатаПроект VOJEXT, който се изпълнява с участието на БТПП, набира проектни предложения по две отворени покани с финансиране на обща стойност от 550 000 евро.

Едната отворена покана е насочена към МСП с иновативни идеи за софтуерно и хардуерно надграждане и намиране на нови приложения на роботизираната ръка (т. нар. „кобот“), разработена в рамките на проекта.

В рамките на поканата ще бъдат реализирани между 5 и 8 проектни идеи, като одобрените кандидати ще получат финансиране на стойност до 80 000 евро за изпълнение на своите проекти.

Фирмите, желаещи да кандидатстват, трябва да представят решение на едно от шест технологични предизвикателства в следните области: управление на склад; логистика; графичен дизайн и потребителски интерфейс; чиста работна среда; метрология и реконструкция; машинно обучение.

Кандидатстването се извършва изцяло онлайн, като крайният срок за подаване на проектни предложения е удължен до 22 декември, 18 ч. българско време.

Повече информация за технологичните предизвикателства, изискванията към фирмите и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на следния адрес - https://vojext.eu/open-call-2/

Другата отворена покана е насочена към артистичните среди и се изпълнява по линия на Инициативата за „Наука, технология и изкуства“ (S+T+ARTS), като цели да насърчи експерименти за намиране на приложения на разработения кобот в изкуството.

В рамките на поканата ще бъдат реализирани 3 проекта, като одобрените кандидати ще получат  финансиране на стойност до 30 000 евро.

Желаещите да кандидатстват следва да представят решение на едно от три артистични предизвикателства в следните области: строителство; изкуства и занаяти; социално взаимодействие между човек и робот.

Кандидатстването се извършва на два етапа, като първият включва подаването на формуляр за интерес до 23 декември 2022 г. Крайният срок за представяне на пълното проектно предложение е 3 февруари 2023 г.

Повече информация за артистичната покана, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на следния адрес -  https://vojext.eu/startsresidency/

Като координатор на информационните и комуникационните дейности на проекта, БТПП ще продължи да предоставя информация за предстоящите дейности. Повече информация можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 556/553 и ел. поща: projects2@bcci.bg, projects3@bcci.bg

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е с продължителност от 42 месеца и се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е  да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.

 


07.12.2022 г.
Назад