Назад

НСТС разгледа актуализирани проекти на данъчни закони за 2023 година

Снимки: БТА

На провелото се заседание на НСТС на 21 септември 2022г. работодателските и синдикалните организации, заедно с представителите на правителството, обсъдиха проекти на: Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане; Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност; Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

БТПП бе представена от Васил Тодоров – главен секретар, Любомир Левичаров, гл. експерт в отдел „Икономически анализи и политика“, и Александър Стефанов – адвокат и експерт по данъчно право от Адвокатско дружество “ТАБАКОВ, ТАБАКОВА & ПАРТНЬОРИ“.

Васил Тодоров представи позицията на БТПП по проекта на ЗИД на ЗКПО,  като изрази принципна подкрепа. Той обърна внимание, че Палатата подкрепя принципа „мисли първо за малките“, но въпреки това трябва да бъдат насърчавани и големи първоначални инвестиции, особено в райони с висока безработица, където предприятията могат да се възползват от 0% корпоративен данък. (повече за възможността вижте на стр. 5 в брошурата Bulgaria in figures®)

Позицията на БТПП по проекта на ЗИД на ЗДДС изложи Александър Стефанов, който приветства усилията на Министерство на финансите за предложения вид на Законопроекта. Той отбеляза, че голяма част от предложенията на Палатата в хода на дискусиите са отразени, но въпреки това изложи допълнителни препоръки, които могат да подобрят процесите по прилагането на ЗДДС.

Становища на БТПП  относно:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност версия1версия 2версия 3

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

 


21.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад