Назад

ПРОЗРАЧНОСТ, ПРОСЛЕДИМОСТ, СЪТРУДНИЧЕСТВО, КРЪГОВОСТ

За проследимостта са необходими GTIN и GLN


 

Във фокуса на втория ден на Регионалния форум GS1 в Европа 2022 г. бе темата за зелената сделка и в частност рециклирането и преизползването на материали, като важен етап за преминаване от линейна към кръгова икономика. Ефективното проследяване е ключов инструмент за постигане на поставените цели и с оглед на сложността на веригите за доставка още по-ясно проличава необходимостта от глобални стандарти: стандарти за идентификация на продуктите и икономическите оператори, стандарт за модела на данните, стандарти за споделянето на данните по веригата, сфера, в която GS1 работи активно вече 50 години.

Представени бяха решения на цели асоциации и на отделни производители.

R-cycle e общност от компании и организации, която насърчава глобалната стандартизация на цифровите паспорти на продуктите за устойчиви пластмасови опаковки – базирани на стандартите GS1. R-Cycle позволява висококачествено рециклиране на пластмаси, като идентифицира рециклируемите опаковки като такива и след това ги разделя. Това води до чисти рециклирани фракции, които могат да се използват за производството на висококачествени продукти.

Малка нидерланска компания за производство на матраци RevorGroup, чийто дял е 1% от пазара на матраци в Европа открива нови бизнес възможности при трансформирането й към кръгова икономика, с което да намали вредния отпечатък върху околната среда. Компанията се стреми към 100% преизползване на вложените в продуктите й суровини, а с това и значително съкращаване на разходите за отпадък и изпълнение на нормативни изисквания. Един от важните изводи, които собственикът на компанията сподели във връзка с преминаването към кръгова икономика е, че това ще наложи промяна на процесите на производство на продукти от всички производители.

Възможността за рециклиране на опаковките трябва да се разглежда с най-висок приоритет от всички участници по веригата на добавена стойност, бе посланието, което отправи представител на dm, представяйки решение на компанията. Предстои публикуването на специална Европейска директива, която ще наложи изграждането на система за връщане на опаковките. Dm работи за изпълнение на нормативните изисквания и паралелно с това за повишаване на съзнанието на крайните потребители.

В пленарната сесия „От фермата до вилицата и отвъд!“ вниманието беше съсредоточено върху предизвикателствата на идентификацията, проследимостта, прозрачността, безопасността на храните, устойчивостта в кръговата хранителна верига, както и социалния елемент на устойчивата икономика. Лекторите проследиха веригата на стойността в земеделието - от добиването на фуражи, лекарства и добавки за животни, защита на културите - до получаване на храната в нашата чиния, минавайки през различните транспортни средства, търговията на дребно и общественото хранене. Процесът след това започва отново, описвайки кръг, който се захранва чрез управление и предотвратяване на отпадъците.

Основни изводи от сесията са, че за правилното функциониране на кръговостта и постигането на поставените цели е необходимо да бъде обхваната цялата верига, между участниците да има доверие и да бъдат споделяни trusted data. Що се отнася до проследимостта и необходимостта от идентификация, GS1 предлага два ключови стандарта – GTIN за идентификация на продуктити и GLN за идентификация на икономическите оператори.

Друго важно съобщение към аудитория бе, че до 2030 г. Европейската комисия възнамерява да направи задължително производството на всички опаковки, рециклируеми или за многократна употреба.

Отделна сесия бе посветена на стратегията на GS1 и ролята на организацията да подкрепи индустрията и бизнеса при дигиталната трансформация в полза на потребителите и пациентите.

GS1 empowers industry’s digital transformation to ultimately benefit consumers and patients.

Свързано с дигитализацията е и преминаването от класическия баркод към използването на 2D баркода и стандарта GS1 Digital Link. 2D баркода  ще изпълнява същата функция, както и досега използваните баркодове, като същевременно за крайния потребител ще предоставя повече информация онлайн  с цел информиран избор при покупка.

GS1 България ще продължи да информира общността и за други теми, представени на форума, представящи тенденциите в Европа и цял свят, и свързани с приложението на стандартите GS1.

 


19.10.2022 г.
Назад