Назад

Арбитражното производство като достъпен метод за разрешаване на спорове за предприемачите

Богатият опит на АС на БТПП бе споделен с полските колеги


 

В рамките на проект по програма Еразъм+ „Доброволно разрешаване на международни спорове, повишаване компетенцията на предприемачите чрез управление на малки и средни предприятия и обмен на опит между партньорски институции“, на 28.09.22 г. в БТПП, се проведе среща между Ръководството на Арбитражния съд при БТПП и делегация от гр. Бялисток, Полша, включваща представители на Регионалната търговско - промишлената палата на гр. Бялисток, бизнеса и юридическите среди.

Тема на разговорите бе обмяна на институционален опит във връзка с проблемите при извънсъдебното разрешаване на спорове и по – конкретно разрешаването им чрез арбитраж. От страна на АС при БТПП участие взеха председателят на АС Благовест Пунев, Александър Кацарски и проф. Ангел Калайджиев, зам.председатели на АС при БТПП, както и Ивайло Дерменджиев, член на Президиума на  АС.

Полската делегация бе ръководена от Витолд Карчевски – председател на РТПП на Бялисток и съпроводена от  Йордан Драганчев, ръководител Служба търговско-икономически въпроси към Задграничното представителство на Република България в Република Полша. Като представител на Арбитражния съд присъстваше Каролина Лупинска, изпълняваща функциите на генерален секретар на Източния арбитражен съд към Камарата в Бялисток.

Благовест Пунев представи основанията, обуславящи АС като компетентен институционален арбитраж за разрешаване на спорове, в които могат да бъдат участници, както юридически, така и физически лица, като отговори на въпроси на гостите за приложимото материално право в международни спорове, разглеждани пред АС при БТПП. 

Председателят на АС  премина  в кратко резюме през дейността на АС и сподели подетата от Търговска палата и Арбитражния съд инициатива за създаване на регионална листа с арбитри към АС при БТПП към двадесет и седемте области в България, включваща изявени юристи с високи нравствени качества и богат опит, които практикуват извън столицата и откриват възможност на местните представители на бизнеса за достъп до ефективно, бързо и икономично правосъдие.

Ръководството на АС отговори на въпроси на полските гости, свързани с дигитализацията на арбитражното производство, провеждането на видеоконферентни заседания и най - вече с възникващите предизвикателства при събирането на доказателства - изслушване на вещи лица и разпити на свидетели, в заседание проведено онлайн, чрез платформа за конферентна връзка. Достиженията в тази насока на АС при БТПП, изградената система за съхраняване на онлайн базирани електронни досиета на делата и адаптираният Правилник на АС за гледане на дела дистанционно, направиха силно впечатление на участниците от чуждестранната делегация.

Зам. председателят на арбитражния съд  Кацарски отговори на въпроси на гостите за почина, който АС при БТПП прилага за обучение на младите юристи, адвокатите и бизнес представителите, по въпросите на арбитражното производство, а именно ежегодни обучения на всички заинтересовани, диференцирани според нивото на юридическо образование, което притежават.

Гостите от Търговско - промишлена плата на гр. Бялисток, споделиха, че имайки предвид необходимостта от подкрепа на инициативи, предприети в областта на осигуряването на достъп до правосъдие, включително използването на възможността за уреждане на спорове в рамките на арбитража, през 2015 г. са поели инициативата за създаване на Източен съд към РТПП Бялисток, който да изпълнява тази задача.    Основаната от тях институция, като самостоятелен арбитражен съд, е част от мрежата арбитражни съдилища, създадени в отделните воеводства на Република Полша.

Между домакините и гостите възникна оживена дискусия относно сходните за двете страни трудности при прилагането на извънсъдебните алтернативни методи за разрешаване на спорове в отношенията между бизнес партньорите.

Общо за всички участници бе разбирането, че идеята за арбитраж се основава на доверие към арбитражната институция, надеждно представителство и прозрачност на намеренията на хората, които го създават, като работата на всички участници в арбитражния процес трябва да бъде насочена към повишаване на информираността и ползотворното прилагане на извънсъдебните методи за разрешаване на спорове в полза на засилен инвеститорски интерес в двете държави.

Предстои продължение на дейностите по проекта по програма Еразъм+ „Доброволно разрешаване на международни спорове, повишаване компетенцията на предприемачите чрез управление на МСП и обмен на опит между партньорски институции“ с посещение през месец ноември т.г. в гр. Бялисток, Полша, на делегация от БТПП, която ще включва и представители на Арбитражния съд.

 


03.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад