Назад

Важно е покрай кризите да не изпуснем възможностите за развитие

Около тази позиция се обединиха ръководствата на АОБР и ПП ГЕРБ
 

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) и чиито членове формират 82% от БВП на страната, проведе среща с ръководството на Политическа партия ГЕРБ, в контекста на предстоящите парламентарни избори. Домакин на срещата беше Българската стопанска камара, в качеството си на ротационен председател на АОБР. От страна на ПП ГЕРБ в срещата участваха Томислав Дончев, Деница Сачева, Лъчезар Борисов, Радомир Чолаков, Десислава Трифонова и Александър Иванов. АОБР беше представена от Васил Велев - председател на АИКБ, Добри Митрев - председател на БСК и ротационен председател на АОБР, Цветан Симеонов - председател на БТПП, и Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ.

Пред участниците в срещата председателят на БСК и ротационен председател на АОБР Добри Митрев представи приоритетите на работодателските организации в икономическата и социалната сфера. Г-н Митрев подчерта, че ключовата, екзистенциалната тема е енергийната сигурност, а вторият базов проблем е перспективата пред българската финансова система, вкл. членството в ОИСР, Шенген и Еврозоната. АОБР настоява категорично за запазване на съществуващия данъчен модел, който е едно от малкото ни конкурентни предимства в рамките на ЕС. Инвестиционната среда е необходимо да бъде подобрена чрез по-малко регулации и бюрокрация, и повече предвидимост. Темата за все още не напълно функциониращото електронно правителство също продължава да стои на дневен ред. Образованието и пазарът на труда се нуждаят от реформи, които да гарантират качествена работна сила, с нужните компетенции и умения. Към всичко това г-н Митрев добави и предложението на АОБР за създаване на консултативен съвет, който да наблюдава изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. В допълнение, председателят на БСК предложи да се създаде механизъм за предварително консултиране със социалните партньори на българските позиции в рамките на ЕС, тъй като „много често научаваме за една или друга правителствена позиция директно в Брюксел, когато е твърде късно да се намесваме с коментари и предложения“. „27 години работодателските организации са обединени в рамките на АОБР. Пожелавам и на политическите сили да успеят да се обединяват по национално отговорните решения, в името на обществения интерес“, каза още председателят на БСК.

От своя страна, председателят на АИКБ Васил Велев акцентира върху проблема с високите цени на енергоресурсите. „Ако досега с Вас сме говорили за регулаторни режими, минимална заплата, болнични, такси и т.н., то тези проблеми можем да определим като „убиване на обувката“. Към днешна дата една огромна тухла ни удари по главите с цените на енергоносителите и това измества всички други болки на бизнеса“, каза Васил Велев. Той подчерта, че програмата за компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия не е „помощ“, а е опит за нормализиране на изкривания енергиен пазар. Председателят на АИКБ изрази очакване, че тази програма ще продължи колкото е необходимо във времето, каквито са нагласите и на ниво ЕС. Според Васил Велев, трите основни стълба, на които трябва да се опре следващото управление – ненамеса във военни действия, достатъчно енергия на достъпни цени и макроикономическа стабилност.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи на гостите най-новото печатно издание на БТПП – „България в цифри“, като по думите му целта е политиците да бъдат улеснени в откриването на обобщена статистическа информация за нивото на икономическо развитие на страната ни и, на тази база, да успеят да вземат правилните управленски решения. В допълнение, г-н Симеонов постави въпроса за увеличаването на размера на помощта de minimis до 500 000 евро, с оглед актуалната икономическа ситуация в световен мащаб.

От името на КРИБ изпълнителният директор на организацията Евгений Иванов постави въпроса за добива на природен газ в България, което до голяма степен би решило проблемите с осигуреността на българските потребители на природен газ.

Спокойно мога да се подпиша под всяка точка от приоритетите на АОБР, но големият проблем е друг – далеч повече ме тревожи състоянието на публичните финанси. Ще берем плодовете на бюджетната авантюра през 2023 г.“, каза зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев. Според него, вдигане на данъци не бива да има, а съществената тема е доброто управление на държавните разходи. „Механизмът за компенсиране на бизнеса трябва да се усъвършенства и да е таргетиран. Свръхпечалбите в енергетиката позволяват механизмът за компенсации да бъде продължен, колкото е необходимо дълго във времето“, смята още Томислав Дончев. Според него, големият проблем ще бъде, ако следващото правителство се фокусира само върху борбата с кризите и пропусне множеството възможности за развитие на икономиката. „Необходимо е да намерим модус в посока на политическо успокояване. България трябва да е в състояние да формира адекватно правителство с адекватна парламентарна подкрепа, а не с плаващи мнозинства“, категоричен бе Томислав Дончев.

 

 

 


27.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад