Назад

БТПП уважи 100-годишнината от рождението на проф. Витали Таджер

Съюзът на учените в България организира тържествено откриване на паметната плоча на бележития наш юрист, преподавател, учен и общественик проф. д.ю.н. Витали Таджер по повод 100-годишнината от неговото рождение.

Церемонията се състоя пред сградата на ул. „Екзарх Йосиф" 73 в столицата, където юристът е живял дълги години - от 1934 г. до 1999 г.

В събитието  участваха служебният министър на правосъдието Крум Зарков, председателят на Столичният общински съвет Георги Георгиев, бившият служебен премиер и председател на 39-то Народно събрание Огнян Герджиков, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, председателят на Съюза на юристите Владислав Славов, учени, преподаватели адвокати, съдии, нотариуси, юристи, студенти по право. На събитието присъстваха и двама от четиримата внуци на професор Таджер - Кирил и Елена.

Идеята за поставяне на паметния знак е на двете дъщери на Витали Таджер - проф. Аля Таджер и Рени Таджер. Председателят на Съюза на учените проф. д.б.н. Диана Петкова разказа за живота и работата на познатия на поколения юристи проф. Витали Таджер. Той беше дълги години и арбитър в АС при БТПП и затова ИС на Палатата със свое решение подкрепи инициативата за реализация на паметния знак.

За дядо си говори и неговият внук - Кирил. Той отбеляза, че неизказаната воля на неговия дядо е била да вдъхновява. Това правеше чрез своята работа като преподавател, това правеше и в семейството, допълни младият човек. Кирил представи и трите принципа на Витали Таджер, които е предал на своите наследници - обичай безусловно и подкрепяй своето семейство; не се примирявай пред нищо, не се отказвай и прави всичко по най-добрия начин; уважавай всяко човешко същество и бъди солидарен с болката на останалите.

Плочата беше открита от министър Крум Зарков и от внука Кирил Таджер, след което беше поставен венец от името на Съюза на учените в България, а присъстващите поднесоха цветя.

Популярността на проф. Таджер е огромна.. Научните монографии, учебници, студии, статии и рецензии на учения на български и чужди езици са към 600.

Проф. Таджер е известен и с новаторския дух на творчеството си. Друга характерна черта на творчеството му е забележителното многообразие на теми. Няма област на гражданското право, в която той да не е оставил следа. Особено пристрастен е към общата част, където е безспорен титуляр. Именно в тази област е учебникът му "Гражданско право на НРБ. Обща част", "Наука и изкуство", (1972). И понастоящем учебникът е основен по дисциплината, защото застъпените в него тези засягат в дълбочина проблеми, които продължават да са предмет на сериозна научна дискусия.

Голяма част от най-значителните му произведения са посветени на вещното, облигационното, авторското, семейното, кооперативното и дружественото право. Той е съавтор на един от първите учебници по авторско право в България - "Авторско и издателско право върху научни и литературни произведения", "Наука и изкуство", (1956). Автор е на първия нов учебник по дружествено право - "Кооперативно и дружествено право на НРБ", както и на монографиите - "Капиталови търговски дружества: ООД, АД, КДА",  "Съвременни частноправни проблеми", "Несъстоятелност по търговския закон". Пример е учебникът "Вещно право на Република България", като значим и напълно актуален и днес научен принос.


29.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад