Назад

Нови възможности за активизиране на деловото партньорство със Сирия

Бе договорено организирането на изложение-базар на традиционни сирийски стоки в София през 2023г.


Орас Махмуд, временно управляваща Посолството на Сирия в София, посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов. В срещата участва и Али Макин, съветник към Посолството. Това е първото посещение на Орас Махмуд в Палатата.

По време на разговора гостите се запознаха с дейността и услугите на БТПП в подкрепа на бизнеса, като бяха очертани отношенията на Палатата със сродни организации от Сирия. 

Българската търговско-промишлена палата поддържа партньорски отношения с търговско-промишлената палата на Дамаск, с която има подписано Споразумение за сътрудничество от 1996 година. Бе дискутирано развитието на двустранните търговско – икономически отношения, като бе подчертано значението на размяната на актуална икономическа информация за насърчаване на търговията и активизиране на инвестиционния процес между България и Сирия.

На срещата бе констатирано, че двете страни следва да положат усилия за активизиране дейността на Българо-сирийския бизнес съвет при БТПП.

С оглед засилване на инвестицонния процес  между двете страни бе очертана дейността на Сирийската агенция за инвестиции , която оказва пълно съдействие на чуждестранни, в т.ч. и български компании при намерение да инвестират в Сирия.

От страна на БТПП бе потвърдена готовността и занапред да съдейства за по-нататъшното развитие на традиционно добрите търговско – икономически отношения между двете страни.

В края на срещата бе договорено  през следващата 2023г. екипът на Посолството на Сирия в София съвместно с БТПП да си сътрудничат при организирането и провеждането на изложение – базар на традиционни сирийски стоки в София.  

Българските фирми и организации при интерес към инициативи с фокус Сирия могат да се свържат с: БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, e-mail:  irelations@bcci.bg.

 

 

 


28.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад